Whāinga

Ko ngā ākonga kua whakawhiwhia ki te paerewa paetae nei, e āhei ana ki te whakamahi pāngarau hei whakaoti rapanga o te ao o te ākonga.

Whakaraupapa

Core Generic > Work and Study Skills

Ngā tohu

Paetae

Kōrero whakamārama

 1. Ko tēnei paerewa, nō te huinga paerewa Reo Matatini me te Pāngarau me mātua kawe mō te New Zealand Certificate of Achievement (NCEA). Ka aromātai tahi tēnei paerewa, te paerewa 32415, Ka whakamahi i te reo kia tutuki ai tētahi pūtakenga whakawhiti kōrero, tuhituhi hoki me te paerewa 32413, Ka mārama, ka tautohu i ngā whakaaro matua o tētahi reo ā-waha, o tētahi reo ā-tā hoki i ngā pūkenga tūāpapa o te reo matatini me te pāngarau e whai wāhi tonu ai te ākonga ki te ako, ki te mahi, me ērā atu āhuatanga o tōna oranga.
 2. Mō tēnei paerewa, ko te pāngarau te āheinga o te ākonga ki te whai, ki te whakamahi, ki te whakamāori, te whakawhitiwhiti whakaaro pāngarau, me te reo matatini o te pāngarau hoki e taea ai e ngā ākonga te uru atu ki ētahi atu akoranga, whakawhanake i ngā pūkenga nui o te ao whānui, me te uru atu ki ngā mahi me o rātou hāpori. Kei roto hoki i tēnei ko te mārama hoki ki ngā āhuatanga o te ahurea-pāpori.
 3. E hono ana tēnei paerewa ki ngā tukanga me ngā akoranga tāpua o te Tukutuku Ako – Pāngarau, kei te whārangi ipurangi ncea.education.govt.nz

  E hono ana hoki ki ngā anga e toru e whai ake nei: 

  • Ki te mutunga o taumata 4 me te timatatanga o taumata 5 o te Marautanga Pāngarau. 
  • Ki te kaupae 5 o ngā Learning Progressions for Adult Numeracy (LPAN) 
  • Ki ngā whāinga o te Tīrewa Ako Pāngarau.
 4. Me whakaatu māramatanga ngā ākonga ki ngā ngohe aromatawai e whai wāhi mai ana i te putanga ako me ngā whenū: Te Tau me Te Taurangi, Te Ine me Te Āhuahanga, me Te Tauanga.
 5. Mā Te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa (NZQA) te aromatawai o tēnei paerewa e whakarite me te māka. Ko ngā huarahi whakaatu taunakitanga, e whai ake nei: 
  1. He kohinga taunakitanga ka puta i ngā marautanga katoa i te roanga o te tau (he Kete Manarua). 
  2. He Aromatawai Arowhānui, he mea whakarite e NZQA: 
   1. He aromatawai wā-here 
   2. He kaupapa whānui.
 6. Ka taea te whakamahi tātaitai mai i te rārangi tātaitai kua whakamanahia e NZQA. 
 7. Ko te ao o te ākonga e hāngai atu ana ki te akoranga, ki te ahurea, ki te pāpori, ki te mahi, ki te kāinga o te ākonga. 
 8. Ko te tikanga pāngarau, ko ngā rautaki kua whakamahia e te ākonga te whakaoti rapanga. 
 9. He kupu taka
arongameaning, focus
ahurea pāporisocio economic
akoranga tāpuasignificant features
pāhekooperations
pūāhuasituation
uruparereply, response
tukangaprocess
tukutuku akolearning matrix
taurangivariable
whaitakereasonable
whakamahiapply
whakakaupapacontextualitize
whakaoti rapangasolve problem
whānuitangarange
whakaaro whānuibig ideas
 1. Ngā rauemi 

  Paekupu – https://paekupu.co.nz/. 

  Te Taura Whiri i te Reo Māori (n.d.) Te Taura Whiri i te Reo Māori Guidelines for Māori Language Orthography

  https://www.tetaurawhiri.govt.nz/assets/Uploads/Corporate-docs/Orthographic-conventions/58e52e80e9/Guidelines-for-Maori-Language-Orthography.pdf. Te Tāhuhu o te Mātauranga. (2013). Te Marautanga o Aotearoa. Te Poutaki Kōrero. (wh. 24-36).

Putanga ako me ngā paearu mahi

[ Outcomes and Performance Criteria ]

Putanga ako 1

Te whakamahi pāngarau hei whakaoti rapanga o te ao o te ākonga.

Paearu mahi

[ Outcomes and Performance Criteria pe ]
1.1

Te whakakaupapa i ngā pūāhua ki ngā tikanga pāngarau.

Whānuitanga

Ko te whiriwhiri i te pāheko, i te whakaahuahanga, i te taurangi, i te tikanga rānei hei whakaoti rapanga.

[ Outcomes and Performance Criteria pe ]
1.2

Te whakamahi i ngā tikanga pāngarau e tika ana ki ngā pūāhua.

Whānuitanga

Ko te whakamahi i ngā tikanga pāngarau e hāngai pū ana ki ngā whakaaro whānui, ki ngā pūāhua hei whakaoti rapanga

[ Outcomes and Performance Criteria pe ]
1.3

Te whakamāori i te whaitake o ngā urupare pāngarau ki ngā pūāhua.

Whānuitanga

Ko te whakamāori i ngā whakaotinga, i ngā putanga, i ngā aronga ki te pūāhua.