Ngā Rauemi mō Te Reo Matatini me te Pāngarau i NCEA

Kei roto i tēnei wāhanga ngā rauemi hei tautoko i te whakaakoranga me te akoranga o ngā paerewa me ngā aromatawai hou mō te NCEA mō Te Reo Matatini me te Pāngarau.

Ka auau te whakahoutia o tēnei whārangi. E whakawhanakehia ana ngā rauemi, tae atu ki ngā mātaitanga whāiti o ngā mahi whakaako e pai ana. Mā ēnei e takoto ai ētahi tauira motuhenga o ngā mahi whakaako e whai hua ana e pā ana ki Te Reo Matatini me te Pāngarau e rere ana i ngā kura.

Kua tīmata hoki ngā mahi whakawhanake i tētahi Mōkī Tautoko i ngā Kaiako mō Te Reo Matatini me te Pāngarau. Ko te whāinga matua, ko te tuku rauemi ki ngā kaiako me ngā tumuaki hei tautoko i ngā ākonga i a rātou e whakawhiti ana ki ngā paerewa hou o te NCEA, i te whakamahi tonutanga hoki o aua paerewa hou.

Mā reira hoki e takoto ai he kōrero ārahi e pā ana ki te whakamahinga o ngā rauemi kua oti kē te waihanga, kia whai hua.

Ko ngā rauemi hei tautoko i te whakaakoranga me te akoranga o Te Reo Matatini me te Pāngarau.

Kei roto i tēnei wāhanga ngā rauemi hei tautoko i te whakaakoranga me te akoranga o ngā paerewa me ngā aromatawai hou mō te NCEA mō Te Reo Matatini me te Pāngarau.

Ka auau te whakahoutia o tēnei whārangi. E whakawhanakehia ana ngā rauemi, tae atu ki ngā mātaitanga whāiti o ngā mahi whakaako e pai ana. Mā ēnei e takoto ai ētahi tauira motuhenga o ngā mahi whakaako e whai hua ana e pā ana ki Te Reo Matatini me te Pāngarau e rere ana i ngā kura.

Kua tīmata hoki ngā mahi whakawhanake i tētahi Mōkī Tautoko i ngā Kaiako mō Te Reo Matatini me te Pāngarau. Ko te whāinga matua, ko te tuku rauemi ki ngā kaiako me ngā tumuaki hei tautoko i ngā ākonga i a rātou e whakawhiti ana ki ngā paerewa hou o te NCEA, i te whakamahi tonutanga hoki o aua paerewa hou.

Mā reira hoki e takoto ai he kōrero ārahi e pā ana ki te whakamahinga o ngā rauemi kua oti kē te waihanga, kia whai hua.

Ko ngā rauemi hei tautoko i te whakaakoranga me te akoranga o Te Reo Matatini me te Pāngarau.

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Ngā Rauemi mō Te Reo Matatini me te Pāngarau i NCEA
 • Whakaahua: Te Reo Māori
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2023-10/Rauemi%20FINAL%20PROOF%20te%20reo.pdf?VersionId=rhvxBkn9O9uaGmFbaaGQyHD91a3Ccx93
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 183KB

Download
Download

Ngā Rauemi mō Te Reo Matatini me te Pāngarau i NCEA

Te Reo Māori
Te Reo Māori

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Ngā Rauemi mō Te Reo Matatini me te Pāngarau i NCEA
 • Whakaahua: Te Reo Pākehā
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2023-10/Rauemi%20FINAL%20PROOF%20english.pdf?VersionId=rSfbxWbDfLYI.cleszY61M2poGqUM2aa
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 182KB

Download
Download

Ngā Rauemi mō Te Reo Matatini me te Pāngarau i NCEA

Te Reo Pākehā
Te Reo Pākehā
[ Links Block ]

Taitara: Useful Sites

 • [ External Link ]
  • Taitara: Ako Framework
  • URL: https://kauwhatareo.govt.nz/mi/resource/tautoko-ra-kaiako-anake/ako-framework/
  • Whakaahua: Kauwhata Reo
 • [ Internal Link ]
  • Taitara: Kuputaka Marau
  • URL: https://ncea.education.govt.nz/mi/mi/te-reo-matatini-me-te-pangarau/te-reo-matatini/kuputaka-marau
  • Whakaahua: Te Reo Matatini
 • [ Internal Link ]
  • Taitara: Kuputaka Marau
  • URL: https://ncea.education.govt.nz/mi/mi/pangarau/pangarau/kuputaka-marau
  • Whakaahua: Pāngarau