Kia mārama ki ngā panonitanga ki ngā āhuatanga o te NCEA me mātua tutuki

Mō ngā tau ruarua e whai ake nei, e whakawhiti atu ana te NCEA i tōna āhua o nāianei ki te tohu hou. Anei ngā mea me mātua mōhio koe mō te whakawhiti ki ngā whakahau o te NCEA hou. I mātua tuhia ēnei pārongo mā ngā kaiako, engari e akiakitia ana hoki ngā ākonga me ngā whānau kia pānui i ngā kōrero ārahi nei.

Mō ngā tau ruarua e whai ake nei, e whakawhiti atu ana te NCEA i tōna āhua o nāianei ki te tohu hou. Anei ngā mea me mātua mōhio koe mō te whakawhiti ki ngā whakahau o te NCEA hou. I mātua tuhia ēnei pārongo mā ngā kaiako, engari e akiakitia ana hoki ngā ākonga me ngā whānau kia pānui i ngā kōrero ārahi nei.

[ Heading ]

Ngā panonitanga matua

Kua poua ētahi paerewa hou hei aromatawai i ngā pūkenga tūāpapa o Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy. Hei te 2024 ka mana ēnei hei paerewa me mātua kawe ake e ngā ākonga i te taha o te NCEA. I tēnei tūāhua, me tutuki i ngā ākonga ēnei paerewa hou e whakawhiwhia ai rātou ki ō rātou tohu NCEA, ahakoa anō te kaupae.

E aronui ana ngā paerewa nei ki te Taumata 4/5 o te National Curriculum. Ko tōna tikanga ia, kua mau pai i ngā ākonga ngā akoranga o te Taumata 4, kua rite ki te kawe ake i ō te Taumata 5. E whakaata ana tēnei i ngā whakaritenga kua whakaaetia huri i te ao mō ngā pūkenga tūāpapa ka tautoko ake i te ako, i te oranga me te mahi.

Ka whakamanaia ngā paerewa NCEA hou mō te reo matatini me te pāngarau me mātua kawe ā te wā tonu e whakarewahia ai ngā paerewa hou i te Kaupae 1 o te NCEA i runga i te Arotakenga o ngā Paerewa Paetae. Koinei anō te wā e huri ai ngā kaupae katoa o te NCEA i te tohu e 80 ōna whiwhinga ki tētahi e 60 kē ōna whiwhinga. E riro ai i te ākonga te tohu e 60 ōna whiwhinga, me mātua ea i a ia ngā whiwhinga tautokorua, kua ea kē rānei i a ia ngā herenga reo matatini, pāngarau i mua i te paunga o 2023.

Ā te 2024:

 • Ka heke te rahi o te NCEA i te tohu e 80 ōna whiwhinga ki te tohu e 60 ōna whiwhinga, i te Kaupae 1, te Kaupae 2, me te Kaupae 3. Kāore te ākonga e whiwhi i tēnei tohu ki te kore e ea i a ia ngā whiwhinga tautokorua, mēnā rānei kāore anō kia ea i a ia ngā herenga o nāianei i mua i te paunga o te 2023. Ā, ko te tikanga o tēnei wā, e taea ai ētahi whiwhinga e 20 o te Kaupae 1 te kawe ki te Kaupae 2, me ētahi whiwhinga e 20 o te Kaupae 2 te kawe ki te Kaupae 3, ka urupā.

 • Ka whakamanaia ngā Paerewa Paetae hou o te Kaupae 1 o te NCEA. Hei te 2025 whakamanaia ai ngā Paerewa Paetae NCEA hou o te Kaupae 2, ā, hei te 2026 ō te Kaupae 3.

 • Ko ngā paerewa tautokorua hou o Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy, ka tū mai hei hanga me mātua whakatutuki mō te Kaupae 1, te Kaupae 2 me te Kaupae 3.

 • Kua hurihia te wātaka mō te Arotakenga o ngā Paerewa Paetae kia whakamanaia ngā paerewa paetae hou o te Kaupae 1 ā te 2024, ngā paerewa paetae hou o te Kaupae 2 ā te 2025, me ngā paerewa paetae hou o te Kaupae 3 ā te 2026. Kāore he pānga o tēnei ki ngā here tautokorua me ngā here whiwhinga.

Kua poua ētahi paerewa hou hei aromatawai i ngā pūkenga tūāpapa o Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy. Hei te 2024 ka mana ēnei hei paerewa me mātua kawe ake e ngā ākonga i te taha o te NCEA. I tēnei tūāhua, me tutuki i ngā ākonga ēnei paerewa hou e whakawhiwhia ai rātou ki ō rātou tohu NCEA, ahakoa anō te kaupae.

E aronui ana ngā paerewa nei ki te Taumata 4/5 o te National Curriculum. Ko tōna tikanga ia, kua mau pai i ngā ākonga ngā akoranga o te Taumata 4, kua rite ki te kawe ake i ō te Taumata 5. E whakaata ana tēnei i ngā whakaritenga kua whakaaetia huri i te ao mō ngā pūkenga tūāpapa ka tautoko ake i te ako, i te oranga me te mahi.

Ka whakamanaia ngā paerewa NCEA hou mō te reo matatini me te pāngarau me mātua kawe ā te wā tonu e whakarewahia ai ngā paerewa hou i te Kaupae 1 o te NCEA i runga i te Arotakenga o ngā Paerewa Paetae. Koinei anō te wā e huri ai ngā kaupae katoa o te NCEA i te tohu e 80 ōna whiwhinga ki tētahi e 60 kē ōna whiwhinga. E riro ai i te ākonga te tohu e 60 ōna whiwhinga, me mātua ea i a ia ngā whiwhinga tautokorua, kua ea kē rānei i a ia ngā herenga reo matatini, pāngarau i mua i te paunga o 2023.

Ā te 2024:

 • Ka heke te rahi o te NCEA i te tohu e 80 ōna whiwhinga ki te tohu e 60 ōna whiwhinga, i te Kaupae 1, te Kaupae 2, me te Kaupae 3. Kāore te ākonga e whiwhi i tēnei tohu ki te kore e ea i a ia ngā whiwhinga tautokorua, mēnā rānei kāore anō kia ea i a ia ngā herenga o nāianei i mua i te paunga o te 2023. Ā, ko te tikanga o tēnei wā, e taea ai ētahi whiwhinga e 20 o te Kaupae 1 te kawe ki te Kaupae 2, me ētahi whiwhinga e 20 o te Kaupae 2 te kawe ki te Kaupae 3, ka urupā.

 • Ka whakamanaia ngā Paerewa Paetae hou o te Kaupae 1 o te NCEA. Hei te 2025 whakamanaia ai ngā Paerewa Paetae NCEA hou o te Kaupae 2, ā, hei te 2026 ō te Kaupae 3.

 • Ko ngā paerewa tautokorua hou o Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy, ka tū mai hei hanga me mātua whakatutuki mō te Kaupae 1, te Kaupae 2 me te Kaupae 3.

 • Kua hurihia te wātaka mō te Arotakenga o ngā Paerewa Paetae kia whakamanaia ngā paerewa paetae hou o te Kaupae 1 ā te 2024, ngā paerewa paetae hou o te Kaupae 2 ā te 2025, me ngā paerewa paetae hou o te Kaupae 3 ā te 2026. Kāore he pānga o tēnei ki ngā here tautokorua me ngā here whiwhinga.

[ Heading ]

Te NCEA hei tohu e 60 ōna whiwhinga

I runga i te NCEA hou:

 • Ka heke te rahi o ia kaupae o te NCEA, mai i te tohu e 80 ōna whiwhinga ki te tohu e 60 ōna whiwhinga. 

 • Me mātua riro i te ākonga ngā whiwhinga e 20 i ētahi paerewa hou e pā ana ki Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy. He motuhake ēnei whiwhinga i ngā whiwhinga e 60 ka mātua hiahiatia ki ia kaupae o te NCEA.

Me he whiwhinga kua riro kē i te ākonga i tētahi kaupae, ka taea ērā te whakamahi hei whakatutuki haere i ngā herenga hou. Ka taea te whakamahi ngā Paerewa noa me ngā Paerewa Paetae e ea ai te 60 whiwhinga e mātua hiahiatia ana i ia kaupae o te NCEA. Ā tōna wā ka taea anō te tiki atu ngā Paerewa Pūkenga kua poua e ngā Kaunihera Whakawhanake Rangamahi hei whakaea haere i te NCEA.

Kāore e tohua ana te roa mō te whakaoti i te tohu e 60 ōna whiwhinga. Ki te riro i te ākonga tētahi wāhanga o te tohu, ka āhei ia te hoki atu ā tōna wā ki te whaiwhai haere anō.

I runga i te NCEA hou:

 • Ka heke te rahi o ia kaupae o te NCEA, mai i te tohu e 80 ōna whiwhinga ki te tohu e 60 ōna whiwhinga. 

 • Me mātua riro i te ākonga ngā whiwhinga e 20 i ētahi paerewa hou e pā ana ki Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy. He motuhake ēnei whiwhinga i ngā whiwhinga e 60 ka mātua hiahiatia ki ia kaupae o te NCEA.

Me he whiwhinga kua riro kē i te ākonga i tētahi kaupae, ka taea ērā te whakamahi hei whakatutuki haere i ngā herenga hou. Ka taea te whakamahi ngā Paerewa noa me ngā Paerewa Paetae e ea ai te 60 whiwhinga e mātua hiahiatia ana i ia kaupae o te NCEA. Ā tōna wā ka taea anō te tiki atu ngā Paerewa Pūkenga kua poua e ngā Kaunihera Whakawhanake Rangamahi hei whakaea haere i te NCEA.

Kāore e tohua ana te roa mō te whakaoti i te tohu e 60 ōna whiwhinga. Ki te riro i te ākonga tētahi wāhanga o te tohu, ka āhei ia te hoki atu ā tōna wā ki te whaiwhai haere anō.

[ Heading ]

Te Waihanga Hōtaka ki ngā Paerewa Paetae NCEA Hou

Kei te tāraia anō ngā marau me ngā wāhanga ako katoa o te NCEA kia 4 kē ngā paerewa paetae – e 2 he mea aromatawai ā-roto, e 2 he mea aromatawai ā-waho – hui katoa ka 20 ngā whiwhinga. Ka taea tonutia e ngā kura te tīpako paerewa paetae i ngā marau NCEA e rua neke atu hei hoahoa hōtaka. Engari mō ngā tau whakamātau, me mātua whai ngā kura i ngā hōtaka hāpai i ngā paerewa paetae e 4 o te marau/wāhanga ako kotahi.

E whakaūngia ai he hōtaka, me riro i te ākonga ngā whiwhinga 14 nui ake rānei i taua hōtaka, ā, kia kaua e iti iho i te kotahi te aromatawai ā-waho e ekea.

Kei te tāraia anō ngā marau me ngā wāhanga ako katoa o te NCEA kia 4 kē ngā paerewa paetae – e 2 he mea aromatawai ā-roto, e 2 he mea aromatawai ā-waho – hui katoa ka 20 ngā whiwhinga. Ka taea tonutia e ngā kura te tīpako paerewa paetae i ngā marau NCEA e rua neke atu hei hoahoa hōtaka. Engari mō ngā tau whakamātau, me mātua whai ngā kura i ngā hōtaka hāpai i ngā paerewa paetae e 4 o te marau/wāhanga ako kotahi.

E whakaūngia ai he hōtaka, me riro i te ākonga ngā whiwhinga 14 nui ake rānei i taua hōtaka, ā, kia kaua e iti iho i te kotahi te aromatawai ā-waho e ekea.

[ Heading ]

Ngā Paerewa Tautokorua o Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy

Hei te 2024 whakamanaia ai ngā paerewa hou mō Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy hei paerewa tautokorua i te NCEA me mātua whakaoti. Mā ngā paerewa hou nei e aromatawai ētahi pūkenga tūāpapa, he pūkenga hira tonu ka āwhina i te ākonga ki te angitu i te NCEA, i ngā mahi ako o muri ake, i ō rātou oranga, i ā rātou mahi anō hoki.

E ea ai te paerewa tautokorua nei, me riro i te ākonga tētahi: 

 1. 10 whiwhinga i ngā paerewa Te Reo Matatini, i ngā paerewa Literacy RĀNEI

ME TĒTAHI

 1.  10 whiwhinga i te paerewa Pāngarau, i te paerewa Numeracy RĀNEI    

E wātea ana ngā paerewa ki ngā ākonga o te Tau 9 piki ake, ā, kei te Taumata 4/5 o te marautanga. Mā ngā kaiako ngā ākonga e āwhina ki te whiriwhiri mō āhea rātou rite ai kia aromatawaia ki ēnei paerewa.

Ka āhei te ākonga te whai ngātahi i te paerewa tautokorua me ngā whiwhinga e 60 mō ia kaupae o te NCEA. Engari me mātua tutuki i a ia ngā paerewa hou e whakawhiwhia ai ia ki te tohu NCEA i ia kaupae. E pai ana anō hoki tana whawhao whiwhinga ki tana Mauhanga Tutukinga ahakoa kāore anō kia oti i a ia ngā paerewa tautokorua.

Ngā whakaritenga tauwhirowhiro mō Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy

Kei tēnei wāhanga nei ngā kōrero mō te whakawhitinga i ngā herenga reo matatini, pāngarau o tēnei wā ki ngā paerewa tautokorua hou.

Te 2022 me te 2023

Ngā kura whakamātau i te Kaupae 1 o te New Zealand Curriculum me Te Ao Haka i te NCEA

I te 2022 me te 2023, arā ētahi kura ka whakamātau i Te Ao Haka me ngā marau hou i te Kaupae 1 o te NCEA kei te New Zealand Curriculum. Ka taea e ēnei kura te whakatutuki ngā herenga reo matatini, pāngarau i te wā e tū ana te whakamātau, mā tētahi o ēnei ara:

 • Ngā herenga o nāianei – arā, ko te whai i ngā paerewa kei tētahi rārangi paerewa aromatawai kua tautuhia, i tētahi pūhera paerewa e toru rānei mō te reo matatini me te pāngarau. He pārongo anō mō tēnei kei te pae tukutuku a NZQA.

 • I te 2022, mēnā e whai wāhi ana hoki te kura ki ngā mahi whakamātau i Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy, ka taea hoki e rātou aua paerewa te nanao atu hei whakatutuki i te herenga reo matatini, pāngarau.

 • Hei te 2023, kei tēnā, kei tēnā kura te kōwhiri ina hāpainga ake e ia ngā paerewa Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy hei whakatutuki i te herenga reo matatini, pāngarau.

 • I te 2022 me te 2023, ka āhei ngā kura whakamātau te whakamahi i ngā Paerewa Paetae o Te Ao Haka me ērā o te Kaupae 1 e whakamātauria ana e rātou mēnā kua tūtohua aua paerewa hei whakatutuki i ngā herenga reo matatini, pāngarau. Kei konei aua paerewa kua tūtohua hei kapo māu.

Hei te 2024 whakamanaia ai ngā paerewa hou mō Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy hei paerewa tautokorua i te NCEA me mātua whakaoti. Mā ngā paerewa hou nei e aromatawai ētahi pūkenga tūāpapa, he pūkenga hira tonu ka āwhina i te ākonga ki te angitu i te NCEA, i ngā mahi ako o muri ake, i ō rātou oranga, i ā rātou mahi anō hoki.

E ea ai te paerewa tautokorua nei, me riro i te ākonga tētahi: 

 1. 10 whiwhinga i ngā paerewa Te Reo Matatini, i ngā paerewa Literacy RĀNEI

ME TĒTAHI

 1.  10 whiwhinga i te paerewa Pāngarau, i te paerewa Numeracy RĀNEI    

E wātea ana ngā paerewa ki ngā ākonga o te Tau 9 piki ake, ā, kei te Taumata 4/5 o te marautanga. Mā ngā kaiako ngā ākonga e āwhina ki te whiriwhiri mō āhea rātou rite ai kia aromatawaia ki ēnei paerewa.

Ka āhei te ākonga te whai ngātahi i te paerewa tautokorua me ngā whiwhinga e 60 mō ia kaupae o te NCEA. Engari me mātua tutuki i a ia ngā paerewa hou e whakawhiwhia ai ia ki te tohu NCEA i ia kaupae. E pai ana anō hoki tana whawhao whiwhinga ki tana Mauhanga Tutukinga ahakoa kāore anō kia oti i a ia ngā paerewa tautokorua.

Ngā whakaritenga tauwhirowhiro mō Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy

Kei tēnei wāhanga nei ngā kōrero mō te whakawhitinga i ngā herenga reo matatini, pāngarau o tēnei wā ki ngā paerewa tautokorua hou.

Te 2022 me te 2023

Ngā kura whakamātau i te Kaupae 1 o te New Zealand Curriculum me Te Ao Haka i te NCEA

I te 2022 me te 2023, arā ētahi kura ka whakamātau i Te Ao Haka me ngā marau hou i te Kaupae 1 o te NCEA kei te New Zealand Curriculum. Ka taea e ēnei kura te whakatutuki ngā herenga reo matatini, pāngarau i te wā e tū ana te whakamātau, mā tētahi o ēnei ara:

 • Ngā herenga o nāianei – arā, ko te whai i ngā paerewa kei tētahi rārangi paerewa aromatawai kua tautuhia, i tētahi pūhera paerewa e toru rānei mō te reo matatini me te pāngarau. He pārongo anō mō tēnei kei te pae tukutuku a NZQA.

 • I te 2022, mēnā e whai wāhi ana hoki te kura ki ngā mahi whakamātau i Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy, ka taea hoki e rātou aua paerewa te nanao atu hei whakatutuki i te herenga reo matatini, pāngarau.

 • Hei te 2023, kei tēnā, kei tēnā kura te kōwhiri ina hāpainga ake e ia ngā paerewa Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy hei whakatutuki i te herenga reo matatini, pāngarau.

 • I te 2022 me te 2023, ka āhei ngā kura whakamātau te whakamahi i ngā Paerewa Paetae o Te Ao Haka me ērā o te Kaupae 1 e whakamātauria ana e rātou mēnā kua tūtohua aua paerewa hei whakatutuki i ngā herenga reo matatini, pāngarau. Kei konei aua paerewa kua tūtohua hei kapo māu.

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Te Rārangi o ngā Paerewa kua Tūtohua
 • Whakaahua: Te Rārangi o ngā Paerewa Paetae Whakamātau kua Tūtohua
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-07/List_of_Tagged_Standards.pdf?VersionId=h_6PePFlHR0y9axTcgoyspZScsQyH1kM
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 278KB

Download
Download

Te Rārangi o ngā Paerewa kua Tūtohua

Te Rārangi o ngā Paerewa Paetae Whakamātau kua Tūtohua
Te Rārangi o ngā Paerewa Paetae Whakamātau kua Tūtohua

He wehe motuhake ngā paerewa o Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy. Nō reira, e taea ana e te ākonga te whakaea te herenga reo matatini mā roto i tētahi o ngā kōwhiringa i runga ake nei, ko te herenga pāngarau ia, mā tētahi kōwhiringa motuhake (pērā i te paerewa pāngarau).

Ka whakaputaina te rārangi o ngā paerewa kua tūtohua ki te pae tukutuku a NZQA. Ka arotakea ia paerewa hou o te New Zealand Curriculum me Te Marautanga o Aotearoa ā te wā e oti ai, hei tautoko i ngā kura whakamātau.

Ngā kura kāore e whai wāhi mai ana ki ngā whakamātau

Mō ngā kura kāore i te whai wāhi mai ki ngā whakamātau NCEA o te 2022 me te 2023, ka taea e rātou ngā herenga reo matatini, pāngarau te whakatutuki i tēnei wā mā tētahi o ēnei ara:

 • Te tukanga o nāianei – arā, ko te whai i ngā paerewa kei tētahi rārangi paerewa aromatawai kua tautuhia, i tētahi pūhera paerewa e toru rānei mō te reo matatini me te pāngarau. He pārongo anō kei te pae tukutuku a NZQA.

 • I te 2022, mēnā e whai wāhi ana hoki tētahi kura ki ngā mahi whakamātau i Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy, ka taea hoki e rātou aua paerewa te nanao atu hei whakatutuki i te herenga reo matatini, pāngarau.

 • I te 2023, kei tēnā, kei tēnā kura te kōwhiri ina hāpainga ake e ia ngā paerewa Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy hei whakatutuki i te herenga reo matatini, pāngarau.

Pāngarau NCEA | Numeracy & UE Numeracy

I tēnei wā, ko ngā herenga pāngarau mō te Tomo i te Whare Wānanga (UE) he rite ki ērā mō te NCEA – kia 10 ngā whiwhinga aronui ki te pāngarau i te Kaupae 1 o te NCEA. Ka ea rānei tēnei i:

 1. ētahi paerewa paetae kua tautuhia, e wātea ana i ōna anō marau huhua; tērā rānei ko

 2. tētahi pūhera o ētahi paerewa pāngarau e toru (26623, 26626, 26627 – ā, me mātua kawe ngā paerewa e toru).

I runga anō i tēnei tikanga tauritenga, ko ngā ākonga ka oti i a rātou ngā paerewa pāngarau | numeracy hou i te whakamātau o te 2022, i ngā tauwhirowhirotanga rānei o te 2023, ka taea e rātou ēnei whiwhinga 10 mō te pāngarau | numeracy te whakahāngai atu ki te herenga pāngarau mō te UE ā te 2022 me te 2023.

Ko tā tēnei whakaritenga tārewa, he whai kia kaua ngā ākonga e aru ana i te UE ā te 2022, te 2023 rānei, e noho papa i tā rātou whakaoti i ngā paerewa pāngarau | numeracy hou.

Ka mahi tahi mātou ki a NZQA ki te arotake anō i tēnei whakaritenga i mua i te whakamanatanga o te paerewa tautokorua ā te 2024.

Te 2024 me Tua Atu

Ā te 2024, ka noho ko ngā paerewa tautokorua o Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy, koia anahe te ara e tutuki ai i te ākonga ngā herenga reo matatini, pāngarau NCEA.

Ki te ea i te ākonga ngā herenga reo matatini, ngā herenga pāngarau rānei i mua i te whakamanatanga o ngā paerewa paetae hou, ka whaimana tēnei hei whakaea i te paerewa tautokorua hou. Ka whaimana tae noa ki te 2026, nō reira ka toru tau tēnei e wātea ana ki ngā ākonga.

E whakaarotia ana ka hāngai anō ēnei whakaritenga tauwhirowhiro ki ngā tohu NCEA e tukua ana i ngā whare ako paetoru me ērā wāhi kē atu e rapua ai te mātauranga.

He Pārongo Atu Anō

He pātai ka auau te ara ake mō ngā panonitanga me ngā tau whakamātau i Te Reo Matatini me Te Pāngarau | Literacy and Numeracy

He wehe motuhake ngā paerewa o Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy. Nō reira, e taea ana e te ākonga te whakaea te herenga reo matatini mā roto i tētahi o ngā kōwhiringa i runga ake nei, ko te herenga pāngarau ia, mā tētahi kōwhiringa motuhake (pērā i te paerewa pāngarau).

Ka whakaputaina te rārangi o ngā paerewa kua tūtohua ki te pae tukutuku a NZQA. Ka arotakea ia paerewa hou o te New Zealand Curriculum me Te Marautanga o Aotearoa ā te wā e oti ai, hei tautoko i ngā kura whakamātau.

Ngā kura kāore e whai wāhi mai ana ki ngā whakamātau

Mō ngā kura kāore i te whai wāhi mai ki ngā whakamātau NCEA o te 2022 me te 2023, ka taea e rātou ngā herenga reo matatini, pāngarau te whakatutuki i tēnei wā mā tētahi o ēnei ara:

 • Te tukanga o nāianei – arā, ko te whai i ngā paerewa kei tētahi rārangi paerewa aromatawai kua tautuhia, i tētahi pūhera paerewa e toru rānei mō te reo matatini me te pāngarau. He pārongo anō kei te pae tukutuku a NZQA.

 • I te 2022, mēnā e whai wāhi ana hoki tētahi kura ki ngā mahi whakamātau i Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy, ka taea hoki e rātou aua paerewa te nanao atu hei whakatutuki i te herenga reo matatini, pāngarau.

 • I te 2023, kei tēnā, kei tēnā kura te kōwhiri ina hāpainga ake e ia ngā paerewa Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy hei whakatutuki i te herenga reo matatini, pāngarau.

Pāngarau NCEA | Numeracy & UE Numeracy

I tēnei wā, ko ngā herenga pāngarau mō te Tomo i te Whare Wānanga (UE) he rite ki ērā mō te NCEA – kia 10 ngā whiwhinga aronui ki te pāngarau i te Kaupae 1 o te NCEA. Ka ea rānei tēnei i:

 1. ētahi paerewa paetae kua tautuhia, e wātea ana i ōna anō marau huhua; tērā rānei ko

 2. tētahi pūhera o ētahi paerewa pāngarau e toru (26623, 26626, 26627 – ā, me mātua kawe ngā paerewa e toru).

I runga anō i tēnei tikanga tauritenga, ko ngā ākonga ka oti i a rātou ngā paerewa pāngarau | numeracy hou i te whakamātau o te 2022, i ngā tauwhirowhirotanga rānei o te 2023, ka taea e rātou ēnei whiwhinga 10 mō te pāngarau | numeracy te whakahāngai atu ki te herenga pāngarau mō te UE ā te 2022 me te 2023.

Ko tā tēnei whakaritenga tārewa, he whai kia kaua ngā ākonga e aru ana i te UE ā te 2022, te 2023 rānei, e noho papa i tā rātou whakaoti i ngā paerewa pāngarau | numeracy hou.

Ka mahi tahi mātou ki a NZQA ki te arotake anō i tēnei whakaritenga i mua i te whakamanatanga o te paerewa tautokorua ā te 2024.

Te 2024 me Tua Atu

Ā te 2024, ka noho ko ngā paerewa tautokorua o Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy, koia anahe te ara e tutuki ai i te ākonga ngā herenga reo matatini, pāngarau NCEA.

Ki te ea i te ākonga ngā herenga reo matatini, ngā herenga pāngarau rānei i mua i te whakamanatanga o ngā paerewa paetae hou, ka whaimana tēnei hei whakaea i te paerewa tautokorua hou. Ka whaimana tae noa ki te 2026, nō reira ka toru tau tēnei e wātea ana ki ngā ākonga.

E whakaarotia ana ka hāngai anō ēnei whakaritenga tauwhirowhiro ki ngā tohu NCEA e tukua ana i ngā whare ako paetoru me ērā wāhi kē atu e rapua ai te mātauranga.

He Pārongo Atu Anō

He pātai ka auau te ara ake mō ngā panonitanga me ngā tau whakamātau i Te Reo Matatini me Te Pāngarau | Literacy and Numeracy

[ Heading ]

Ngā Aukatinga

Kotahi noa te āhuatanga e kore ai e whakaaetia tā te ākonga kawe ake i tētahi paerewa mō tana tohu NCEA, arā, mēnā e kaha inaki ana ngā akoranga ki tētahi paetae kua tutuki kē i a ia. Ka kīia tēnei he aukatinga. I a mātou ka tārai i ngā paerewa paetae hou, ka pānuitia ngā pārongo mō ngā aukatinga.

He mea nui te aukatinga hei:

 • akiaki kia oti i te ākonga ngā mea whārahi, ngā mea tūāpapa anō o te marautanga. Me i rua ngā aromatawai i te hua ako kotahi, ka iti ake te hōhonu me te haumako o te whakaako me te ako.

 • whakatairanga i te horahanga o ngā mōkihi ako arorau. Me i rua ngā aromatawai i te hua ako kotahi, ka iti ake te arorau me te kapinga pai o tētahi marau, wāhanga ako rānei, tēnā i te whakaako me te aromatawai i ngā hua ako motuhake e tūhono ana.

 • whakamāmā i te pīkaunga mahi kei te kaiako me te ākonga. Kāore e tika ana kia rua ngā aromatawainga i te ākonga mō te hua ako kotahi, kāore hoki e tika ana kia rua ngā māka a te kaiako i ngā mahi mō te hua ako kotahi, hāunga anō i ngā tāpaerua.

 • • whakaū i te ruarangi o te tohu. Ko te tutuki-rua, he whakaheke i te mana o te tauākī putanga o tētahi NCEA. I te nuinga o ngā horopaki, kāore e taea te kohi whiwhinga tahi i ngā paerewa NCEA hou me ngā mea o tēnei wā, i tēnā, i tēnā marau.Tirohia te rārangi taupare mō ngā paerewa whakamātau hou i te Kaupae 1 o te NCEA. .

E kore te ākonga e āhei te whakamahi i te paerewa kotahi hei whakatutuki ngātahi i te herenga 60-whiwhinga me te paerewa tautokorua mō Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy. Hei tauira, ki te whakamahia he Paerewa Paetae mō te History hei kohi whiwhinga mō te paerewa reo matatini, pāngarau, e kore e taea te whakapau anō hoki ki te herenga mō te 60 whiwhinga.

Kei te tūtohi e whai ake nei ngā paerewa ka tauparea i ngā paerewa hou mō te reo matatini me te pāngarau.

 
  NGĀ PAEREWA HOU MŌ TE REO MATATINI ME TE PĀNGARAU   NGĀ PAEREWA NOA O NĀIANEI
KO TĒNEI RĀNEI Literacy (reading) US32403, 5 credits RĀNEI Reading US26624, 3 credits
KO TĒNEI RĀNEI Literacy (writing) US32405, 5 credits RĀNEI Writing US26622, 4 credits
KO TĒNEI RĀNEI Numeracy US32406, 10 credits RĀNEI Numeracy: number US26623, 4 credits, statistics US26626, 3 credits or measurement US26627, 3 credits

Table 2

Kotahi noa te āhuatanga e kore ai e whakaaetia tā te ākonga kawe ake i tētahi paerewa mō tana tohu NCEA, arā, mēnā e kaha inaki ana ngā akoranga ki tētahi paetae kua tutuki kē i a ia. Ka kīia tēnei he aukatinga. I a mātou ka tārai i ngā paerewa paetae hou, ka pānuitia ngā pārongo mō ngā aukatinga.

He mea nui te aukatinga hei:

 • akiaki kia oti i te ākonga ngā mea whārahi, ngā mea tūāpapa anō o te marautanga. Me i rua ngā aromatawai i te hua ako kotahi, ka iti ake te hōhonu me te haumako o te whakaako me te ako.

 • whakatairanga i te horahanga o ngā mōkihi ako arorau. Me i rua ngā aromatawai i te hua ako kotahi, ka iti ake te arorau me te kapinga pai o tētahi marau, wāhanga ako rānei, tēnā i te whakaako me te aromatawai i ngā hua ako motuhake e tūhono ana.

 • whakamāmā i te pīkaunga mahi kei te kaiako me te ākonga. Kāore e tika ana kia rua ngā aromatawainga i te ākonga mō te hua ako kotahi, kāore hoki e tika ana kia rua ngā māka a te kaiako i ngā mahi mō te hua ako kotahi, hāunga anō i ngā tāpaerua.

 • • whakaū i te ruarangi o te tohu. Ko te tutuki-rua, he whakaheke i te mana o te tauākī putanga o tētahi NCEA. I te nuinga o ngā horopaki, kāore e taea te kohi whiwhinga tahi i ngā paerewa NCEA hou me ngā mea o tēnei wā, i tēnā, i tēnā marau.Tirohia te rārangi taupare mō ngā paerewa whakamātau hou i te Kaupae 1 o te NCEA. .

E kore te ākonga e āhei te whakamahi i te paerewa kotahi hei whakatutuki ngātahi i te herenga 60-whiwhinga me te paerewa tautokorua mō Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy. Hei tauira, ki te whakamahia he Paerewa Paetae mō te History hei kohi whiwhinga mō te paerewa reo matatini, pāngarau, e kore e taea te whakapau anō hoki ki te herenga mō te 60 whiwhinga.

Kei te tūtohi e whai ake nei ngā paerewa ka tauparea i ngā paerewa hou mō te reo matatini me te pāngarau.

 
  NGĀ PAEREWA HOU MŌ TE REO MATATINI ME TE PĀNGARAU   NGĀ PAEREWA NOA O NĀIANEI
KO TĒNEI RĀNEI Literacy (reading) US32403, 5 credits RĀNEI Reading US26624, 3 credits
KO TĒNEI RĀNEI Literacy (writing) US32405, 5 credits RĀNEI Writing US26622, 4 credits
KO TĒNEI RĀNEI Numeracy US32406, 10 credits RĀNEI Numeracy: number US26623, 4 credits, statistics US26626, 3 credits or measurement US26627, 3 credits

Table 2