Ngā Hononga i Waenga i ngā Marau me ngā Aramahi

Mā ā koutou marau ā-kura e kawe atu ngā ākonga ki hea?

Kua mahi tahi mātou ki Te Amorangi Mātauranga Matua ki te whakaputa i ngā pānui whakaahua, e karangahia ana ko, Ki hea mai? e whakaatu ana i ngā hononga i waenga i ngā mea e ākona ana i te akomanga me ngā awhero o te rangatahi.

Ka āwhina ēnei rauemi i ngā kaiako me ngā kaiārahi aramahi ki te whakatairanga i ngā marau, mā te whakaatu i ngā hono o te marautanga ki ngā aramahi. Ka rawe hoki hei rauemi mā ngā ākonga me ngā whānau i a rātou e whiriwhiri ana i ngā marau hei whai.

E tukua ana he tānga o ngā pānui nei ki ngā kura, ā, ka taea anō hoki ngā tānga takitahi i konei. Me he pātai, he kōrero rānei ā koutou mō ngā pānui nei, tēnā tukua ki te kāhui ara i vocational.pathways@education.govt.nz.

Download
Download

Ngā Pānui Whakaahua o Ki hea mai?