Te Tūnga

E panoni ana mātou i te NCEA hei tohu ruarangi, wātea hoki ki te katoa. E whai ake nei te āhua o nāianei o te hōtaka Panoni NCEA:

E Mataora ana

  • Draft TMoA Level 2 wāhanga ako for feedback
  • Draft NZC Level 2 subjects for feedback – First group
  • TMoA Level 1 wāhanga ako for piloting
  • NZC Level 1 subjects for piloting
  • Te Ao Haka Level 1, 2 & 3 for piloting
  • Literacy & Numeracy | Te Reo Matatini me te Pāngarau standards for piloting

E Whanake tonu ana

  • NZC Level 2 subjects
  • TMoA Level 2 & 3 wāhanga ako
E rite tonu ana te whakahoutia o te pae tukutuku nei. Me rite tonu tō tirotiro i ngā whārangi e hāngai ana ki ngā wāhanga ako.