Nau mai, haere mai ki NCEA

Ko te kāinga hou mō ngā rauemi, mō ngā kupu ārahi, me ngā paerewa paetae, ki ngā taputapu mō Te Marautanga o Aotearoa me te New Zealand Curriculum, hei tautoko i ngā kaiako me ngā kaiārahi i ngā kura.

Te Tūnga

E panoni ana mātou i te NCEA hei tohu ruarangi, wātea hoki ki te katoa. E whai ake nei te āhua o nāianei o te hōtaka Panoni NCEA:

Nō nakua nei i mataora ai

  • TMoA Level 1 & 2 wāhanga ako for piloting
  • NZC Level 1 subjects for piloting
  • Te Ao Haka Level 1, 2 & 3 for implementation
  • Literacy & Numeracy | Te Reo Matatini me te Pāngarau standards for piloting

E Whanake tonu ana

  • NZC Level 2 subjects
  • TMoA Level 1, 2 & 3 wāhanga ako
  • Te Reo Māori Level 1, 2 & 3
E rite tonu ana te whakahoutia o te pae tukutuku nei. Me rite tonu tō tirotiro i ngā whārangi e hāngai ana ki ngā wāhanga ako.

Ngā Rangi Tāpua