Ngā Ara

He tautoko tā te NCEA i ngā ara whakaako, whakangungu ringarehe. Kei tēnei whārangi tukutuku ngā pārongo mō ngā kaupapa matua kua takoto hei tautoko i ngā ara ringarehe, me ngā rauemi whakatāiri i ētahi hōtaka ringarehe e whakarite ana i ngā ākonga mō te mahi, mō ētahi atu whakangungu, mahi ako rānei.

Te Whakatikatika Akoranga Ringarehe

E whai ana te Whakatikatika Akoranga Ringarehe (RoVE) kia tū mai he pūnaha akoranga ringarehe marohi tonu, whai tāhuhu, toitū anō hoki. Ka pai te pūnaha nei mō ngā momo mahi kei tua, ā, ka whakarato i ngā pūkenga e hiahiatia ana e tino ora ai ngā ākonga, ngā kaituku mahi me ngā hapori.

Me kore ake ngā kura e koke tonu ai ngā akoranga ringarehe. E mātua whai ana Te Tāhuhu kia torokaha ake te taura tūhonohono i ngā kura, i ngā whareako paetoru me te ao mahi.

E akiakihia ana ngā kura kia tautoko tonu i ngā ākonga i a rātou ka hāpai i ngā kōwhiringa ako ringarehe, tae atu ki ērā ka kawea i runga i ngā tahua me ngā hōtaka pērā i te Secondary Tertiary Alignment Resource (STAR), te Gateway, me te Trades Academies.

Kua puta i a mātou he tuhinga mō ngā panonitanga ki ngā akoranga ringarehe mō ngā Rangi Pouako Anake o Ākuhata. Kei reira ngā kōrero hou katoa mō ngā panonitanga puta noa i te rāngai mātauranga e pā ana ki ngā akoranga me ngā whakangungutanga ringarehe, me ngā kōrero hei tautoko i a koe ki te whiriwhiri i te pānga o ngā panonitanga nei ki tō kura. Kei te reo Māori, kei te reo Pākehā anō ēnei kōrero.

Te Nanao Ake i ngā Paerewa Pūkenga

Kei te arotakea e NZQA ngā Tikanga a NZQA, hei whakaata i ngā whakahoutanga ki te Education and Training Act i mana i te 1 o Akuhata 2022, otirā me te whai anō kia hāngai, kia whaitake tonu ngā tikanga nei. I runga i ēnei panonitanga, ka āhei ngā kura te tono kia whakaaetia, kia whakaakona hoki he tohumana-mōkito. Ko te whakaaro ia, ka taka te wā, ka tahuri te nuinga o ngā kura ki te tuku paerewa pūkenga i a rātou ka whakakapi putuputu i ngā paerewa noa.

I huaki te papa whiriwhiri tūmatanui mō ngā panonitanga Tikanga e marohitia ana mai i te 12 o Hepetema ki te 24 o Oketopa. Kei te pae tukutuku a NZQA ngā pārongo mō ngā panonitanga. Tēnā īmērahia atu te rules2022@nzqa.govt.nz me he pātai āu.

Te Whakamahi i ngā Paerewa me ngā Paerewa Pūkenga

Nā te Arotakenga o ngā Paerewa Paetae, kua taetae mai he pātai mō te pēheatanga o ngā paerewa kau. Hei te takanga o te wā ka whakakapia ngā paerewa nei ki te paerewa pūkenga, ka noho koinei kē ngā hanga matua o ngā tohu ringarehe. He hanga hou ngā paerewa pūkenga, nō reira ka hia tau pea e oti mai ai ētahi mea maha tonu. Heoi anō, mō tēnei wā nei, ka uru tonu ngā paerewa kau ki te tapeke whiwhinga me mātua whiwhi te ākonga mō ngā kaupae katoa o te NCEA. Waihoki, e pai ana te kuhu tonu i ngā paerewa nei ki ō whakamaheretanga hōtaka, pēnā koe ka hiahia.

He pārongo atu anō mō tēnei hōtaka mahi kei te pae tukutuku a NZQA.

Vocational Entrance Award (ingoa tārewa)

Kua oti mai te hoahoa whārahi o tētahi Vocational Entrance Award (ingoa tārewa), ā, kua tīmata ngā whakarite mō te whakamātau i ngā tauira tuatahi i ētahi ahumahi e rua, ki ētahi kura ruarua nei, ā te 2023.

E tāraia ana te Award i runga i te Panonitanga 6 o te Hōtaka Panoni i te NCEA– “Kia mārama ake ngā ara ki akoranga kē atu, ki te mahi rānei”. Ka whiwhi te ākonga i te Tohu nei, kua mōhiotia kua mau i a ia ētahi akoranga tīmatanga e uaratia ana e te ahumahi, e ngā kaituku mahi, e ngā whare ako paetoru (ngā TEO), kua rite ia ki te piki ki ngā akoranga ringarehe teitei ake, tae atu ki ngā tūranga pia.

Ngā Whakahaere Whakangungu Ahumahi Tauwhirowhiro

Kua mōhio kē pea koe, e rua ngā mahi matua a ngā Whakahaere Whakangungu Ahumahi Tauwhirowhiro (ngā TITO) taka mai ki tēnei wā: ko te whakarite whakangungutanga i te wāhi mahi, me te whakatū paerewa. Kua whakawhitia kētia ngā mahi whakatū paerewa a ngā ITO Tauwhirowhiro ki ngā Kaunihera Whakawhanake Rangamahi.

I raro i te RoVE, e whakawhitia ana te whakaritenga o ngā whakangungutanga i kawea rā e ngā TITO ki ētahi atu kaituku pērā i Te Pūkenga, i ngā wānanga, me ngā whare whakangungu tūmataiti. Me oti i ngā TITO katoa te whakawhitinga o ngā whakaritenga mahi whakangungu i mua i te paunga o te 2022. Kei te pae tukutuku a TECte roanga atu o ngā pārongo mō ngā whakawhitinga TITO.

Mā ngā TITO anō e whakapā atu ki ngā rōpū whai pānga ki a rātou ina whakaaetia, ina whakatinanahia ā rātou mahere whakawhiti. Heoi anō, mō tēnei wā nei, me hono tonu ngā kura ki ngā ITO Tauwhirowhiro me ērā atu kaituku whakangungu ringarehe. Kia mōhio mai koe, kāore i rerekē te ara hei whakapā atu mā ngā kura ki ngā TITO ki te tiki rauemi mō te Gateway me ērā atu paerewa, hōtaka rānei whakamahia ai i ngā kura, hāunga anō a NZMAC – kua tauwhirowhiro tērā ki te MAST Academy.

Ngā Kaunihera Whakawhanake Rangamahi

Nō te 4 o Oketopa 2021, ka tū mai ngā Kaunihera Whakawhanake Rangamahi (WDC) hou e ono hei whakakanohi i ngā ahumahi katoa i Aotearoa. Ko tā Ohu Mahi he tohu mai ko tēhea WDC e whakakanohi ana i ēhea ahumahi, me te whakarato i ngā hono ki ēnei WDC e ono. Ko tā ngā WDC he mahi tahi ki ā rātou ahumahi ki te ahuahu i te tirohanga rautaki ki ngā pūkenga e hiahiatia ana i aua ahumahi, āianei, ā, haere ake nei.

Mā ngā WDC anō e tārai, e tiaki ngā tohu me ngā paerewa mō ā rātou ahumahi. I tēnei wā he WDC, he TITO, me NZQA kei te whakataki ngātahi i aua tohu me ngā paerewa. Kua whakahoutia i te pūnaha a NZQA, ā, mā te rapu i ngā mea nei i te pae tukutuku a NZQA ka kitea ko ēhea kua whakawhitia ki tēnā, ki tēnā WDC.

Mā ngā WDC anō e pīkau te whakahaerenga o te mātairua whakawaho ā-motu me te whakaū i ngā tono whakaaetanga aromatawaimō ngā ngā paerewa kei ō rātou nā kainga.

Mā ngā kaituku e whakatakoto tētahi hōtaka ako hei whakaea i ngā mea e tika ana kia oti i ia tohu.

Ngā Hōtaka Ringarehe i ngā Kura

I toro mātou i ētahi kura kia kite ai mātou e pēhea ana te whakatakatū mai a ngā hōtaka ringarehe i ngā ākonga mō te mahi, mō ētahi atu whakangungu, akoranga rānei.

Download Download
Download

Palmerston North Boys High School

Ngā hōtaka ringarehe i Palmerston North Boys’ High School
Ngā hōtaka ringarehe i Palmerston North Boys’ High School
Download Download
Download

Geraldine High School

Ngā hōtaka ringarehe i Geraldine High School
Ngā hōtaka ringarehe i Geraldine High School