Expressions of Interest for 2022 Pilots

View page in English

Jump to:

New Zealand Curriculum NCEA Level 1 Subjects

Te Ao Haka

Te Reo Matatini Me Te Pāngarau | Literacy and Numeracy

NGĀ WĀHANGA AKO O TE MARAUTANGA O AOTEAROA (TMOA) I TE KAUPAE 1 O TE NCEA

Tēnei te whakatenatena nei i ngā kura e hiahia ana ki te whakamātau i ngā Wāhanga Ako o Te Marautanga o Aotearoa (TMoA) i te Kaupae 1 o te NCEA ā te 2022 kia tuku mai i ā koutou puka Whakapuaki i te Hiahia Whai Wāhi Mai.  

E taea ana te puka Whakapuaki i te Hiahia Whai Wāhi Mai (arā, te EOI) te whakakī mā runga i tēnei hononga mai i te 5 o Hōngongoi 2021 ki te 22 o Hereturikōkā 2021.

Kei te kura te tikanga ina whakamātauria e ia te Wāhanga Ako kotahi, ngā Wāhanga Ako e rua, e toru kē rānei. 

Me mātua whakamātau e te kura ngā rauemi katoa kua waihangatia, arā, te Tukutuku Ako, te Tukutuku Aromatawai, me ngā Paerewa Paetae e whā, mai i te 1.1 ki te 1.4 o te/ngā Wāhanga Ako ka kōwhiria hei whakamātau māna, tae atu ki ngā Ngohe Aromatawai me ngā Aratohu Whakaako, Ako, Aromatawai.

Ina tukuna mai tō tono, ka tukuna atu he reta tautoko hei whakaoti mā tō Tumuaki, koia hei taunaki i tō tono.  

Mēnā koutou e minamina ana ki te whakamātau i ngā marau o The New Zealand Curriculum, tae atu ki Te Reo Māori me Te Ao Haka, hei te 2 o Hereturikōkā 2021 ara ai tērā tukanga. Heoi anō, kaua noa e māharahara – kotahi anō te tukanga tīpako, kia kore ai koutou e aukatia i ērā arawātea mēnā koutou ka tono ki te whai wāhi ki te whakamātauranga o TMoA i te Kaupae 1.  

Ki konei koe pānui ai i ngā whakautu ki ngā Pātai ka Auau te Puta mō te whakamātauranga o TMoA i te Kaupae 1. He pārongo atu anō, tae atu ki ngā FAQ, e watea ana i konei.

Me he pātai atu anō āu, kei te kimi āwhina rānei hei whakakī i te puka Whakapuaki i te Hiahia Whai Wāhi Mai, tēnā whakapā mai ki a mātou i temarautanga.oaotearoa@education.govt.nz.

Ko ēhea kura e āhei ana te tono mai?

E uru ai tētahi kura ki ngā mahi whakamātau nei, me mātua eke i a rātou ēnei āhuatanga:

 • Te āta whakamārama, te whakapuaki hoki i te āheinga a te kura ki te whakaako me te aromatawai anō hoki i ngā Wāhanga Ako kua whiriwhirihia e koutou. Hei tauira: 
  • kei te whakaako, kei te aromatawai hoki i ngā Wāhanga Ako i tēnei wā, ka mutu, kua whakaako i ēnei wāhanga ako mō ētahi tau nei 
  • kua whakaakona i ēnei Wāhanga Ako i ngā tau ki muri engari kāore pea i te whakaako i tēnei wā
  • kei a koutou ngā kaiako me ngā pūkenga ki te whakahaere i ngā Wāhanga Ako hou i ngā hōtaka whakaako mō te tau
 • Kei te kawe ake i ngā mahi mātairua i tēnei wā, ā, kua āhua roa e kawe ana i ngā mahi mātairua 

I te Kupu Whakapuaki i te Hiahia Whai Wāhi Mai, me tohu mai anō te kura mehemea: 

 • kei te whakatū whakamātautau ā-waho rātou ki tō rātou kura 
 • kei a rātou te raukaha me ngā pūkenga ki te whakahaere whakamātautau tuihono ā-waho

Kāore ngā whakautu ki ngā pātai o runga tonu ake nei e whakararu i te tūpono tū o tō kura hei kura whakamātau.

He aha ngā mea ka whakamātauria? 

Ka whakamātauria e te kura whakamātau kia kotahi, kia rua, kia toru rānei o ngā Wāhanga Ako e whai ake nei:

 • Pāngarau
 • Te Reo Rangatira
 • Hauora
 • Tikanga ā-Iwi
 • Pūtaiao
 • Hangarau
 • Ngā Toi
  • Waihoki, ka taea e te kura whakamātau te kōwhiri kia kotahi, kia rua, kia toru rānei o ēnei pou: Toi Puoro, Ngā Mahi a te Rēhia, Toi Ataata

Me mātua whakamātau hoki te katoa o ngā paerewa paetae 1.1 – 1.4 o te/ngā Wāhanga Ako ka kōwhiria e rātou hei whakamātau.
 

.

 

Te Marautanga o Aotearoa (TMoA) NCEA Level 1 wāhanga ako

This survey is in te reo Māori as it is fit for those that use Te Marautanga o Aotearoa curriculum. See NZC section for more information on the EOI for NZC subjects.

Be part of the NCEA change and apply to pilot ngā Wāhanga Ako o Te Marautanga o Aotearoa (TMoA) Kaupae 1 in 2022. This provides an opportunity to test the new materials early and inform how they will look in 2023.

An Expression of Interest form can be completed at this link between 5 July 2021 and 22 August 2021.

A Letter of Commitment, which outlines our commitment to pilot schools and kura as well as the requirements that will enable pilot schools and kura to successfully contribute to the pilot, has to be signed by Principals and Tumuaki and submitted with the Expression of Interest. This will be available in early August.

More information, including which kura/schools can apply and what will be piloted, is available here.

If you have further questions or require support in completing the Expression of Interest form, please contact us at temarautanga.oaotearoa@education.govt.nz.

.

 

NEW ZEALAND CURRICULUM NCEA LEVEL 1 SUBJECTS

Be part of the NCEA change and apply to pilot the New Zealand Curriculum Level 1 subjects in 2022.

An Expression of Interest form can be completed at this link between 2 and 22 August 2021.

A Letter of Commitment, which outlines our commitment to pilot schools and kura as well as the requirements that will enable pilot schools and kura to successfully contribute to the pilot, has to be signed by Principals and Tumuaki and submitted with the Expression of Interest form. It can be found here.

If your school is interested in piloting all Level 1 subjects, please email ras.review@education.govt.nz to start the conversation.

A separate Letter of Commitment, outlining the support and requirements for schools and kura piloting Te Reo Māori will be available soon.

More information, including which kura/schools can apply and what will be piloted, is available here.

If you have further questions, please contact us at ras.review@education.govt.nz.

.

 

TE AO HAKA

Apply to pilot Te Ao Haka, the new Māori Performing Arts subject, in 2022 and give your ākonga/learners opportunities to express themselves whilst gaining confidence and learning Māoritanga.

An Expression of Interest form can be completed at this link between 2 and 22 August 2021.

A Letter of Commitment, which outlines our commitment to pilot kura and schools as well as the requirements that will enable pilot kura and schools to successfully contribute to the pilot, has to be signed by Tumuaki and Principals and submitted with the Expression of Interest form. 

More information, including which kura/schools can apply, is available here.

If you have further questions, please contact us at ras.review@education.govt.nz.

.

 

TE REO MATATINI ME TE PĀNGARAU | LITERACY AND NUMERACY

Make a difference and opt in to the 2022 pilot for NCEA Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy.

An opt-in form can be completed at this link between 2 August 2021 and 1 October 2021.

More information, including which kura/schools can opt in and what will be piloted, is available here.

If you have further questions, please contact us at NCEA.literacynumeracy@education.govt.nz.

Further information:

Frequently Asked Questions about NCEA pilots in 2022