Overview | He titiro whānui

Background 

Literacy and Numeracy | Te Reo Matatini me te Pāngarau are important foundational skills that ensure success in further learning across the curriculum, life, and work. 

Currently, we know that NCEA learners do not always have the literacy and numeracy | te reo matatini me te pāngarau skills to support them in learning, life, and work. 

One of the NCEA changes is to create new standards that will directly assess literacy and numeracy | te reo matatini me te pāngarau as a co-requisite to the NCEA qualification. These standards will replace the existing avenues to meet the NCEA requirements. This means learners will no longer be able to meet the requirements through the current package of literacy and numeracy unit standards or the list of achievement standards.

The standards are set to become mandatory from 2023. This means that from 2023, a learner must achieve the co-requisite standards in order to be formally awarded their NCEA qualification at any level. A learner will still be able to continue their NCEA learning while they work towards achieving the literacy and numeracy standards but they will not receive a formal award of an NCEA without passing the Literacy and Numeracy | Te reo Matatini me te Pāngarau co-requisite.

The standards will not be fully implemented until we know that teachers and learners are ready. We will use the narrow 2021 pilot and a wider 2022 pilot to determine readiness, as well as to refine the standards and assessment before 2023. 

Teacher Only Day Material 

There are four Literacy and Numeracy | Te reo Matatini modules for the May 2021 Teacher Only Days.:

 1. Why and what are the changes?
 2. Overview of the standards and assessment
 3. Literacy PLD
 4. Numeracy PLD

The materials for Teacher Only Days can be found throughout the Literacy, Numeracy, Te Reo Matatini, and Pāngarau tabs. For modules one and two, you will need the standards and learning matrices. For modules three and four, you will need the standards and learning matrices, as well as accompanying materials. 

About the standards

To see the standards and associated materials, click through the literacy, te reo matatini, numeracy, and pāngarau tab. Below is some general information:

 • The standards reflect a foundational level of learning. This learning sits at approximately Level 4/5 of the Curriculum, where learners have control of Level four and are ready to work at Level 5. Learners will be able to access the standards when they are ready, from as early as Year 9.
 • The standards will be externally assessed. Learners sitting the literacy and numeracy standards will be assessed through a Common Assessment Activity delivered by NZQA.
 • For the 2021 pilot, learners participating in te reo matatini me te pāngarau standards will choose between being assessed through a Common Assessment Activity or through a portfolio. We will be reviewing decisions on assessment mode at the conclusion of the pilot.
 • Each standard, or set of standards, will be worth 10 credits. These credits will not count towards the 60 credit count for each NCEA Level. 

To meet the requirements, learners will need to pass:

 • either literacy or te reo matatini; AND 
 • either numeracy or pāngarau to meet the requirements.

Timing of the changes 

The following sets out key timelines for how the changes will be implemented:

 • The draft standards are now available online. The standards will continue to be refined before they become a mandatory component of the NCEA qualification in 2023. 
 • A small number of schools, kura, and tertiary providers are piloting the draft standards this year. Expressions of interest for this pilot have closed.
 • A wider pilot will take place in 2022. This pilot will be an opt-in pilot. More details about how to be involved will be released in August this year. 
 • In 2022, exemplar assessments and answers will be released. Teaching and learning guidance will also be released. 
 • From 2023, the standards will become a mandatory component of the NCEA qualification. 

We encourage you to start thinking now about how your school will prepare for the changes:

You can use the following questions as prompts when preparing for the changes. We will be releasing more teaching and learning guidance later this year and in 2022. 

 

He kōrero whānui

He pūkenga tūāpapa hirahira te literacy me te numeracy, te reo matatini me te pāngarau. Mā ēnei pūkenga e whakaū te angitutanga i ētahi atu akoranga i roto i te marautanga, i te ao me te mahi anō hoki.

I tēnei wā, e mōhio ana mātou kāore i ngā ākonga katoa o NCEA, ngā pūkenga o te literacy me te numeracy, o te reo matatini me te pāngarau rānei hei tautoko i a rātou i ngā akoranga, i te ao me te mahi anō hoki.

Ko tētahi o ngā panonitanga o NCEA, he hanga i ētahi paerewa hou hei aromatawai i te literacy me te numeracy, i te reo matatini me te pāngarau hoki hei kaupapa tautokorua ki te tohu mātauranga o NCEA. 

Ka whakakapi ēnei paerewa i ngā huarahi i tēnei wā nei e ea ai ngā herenga o NCEA. Nō reira, ina whakamanahia, e kore e ea ngā herenga mā  ngā paerewa me ngā paerewa paetae mō te literacy me te numeracy o tēnei wā.

Kua whakaritea kia mātua hāpainga ngā paerewa i te tau 2023. Nō reira, atu i te tau 2023, kāore te ākonga e whiwhi i tētahi tohu ōkawa NCEA ki te kore ia e puta pai i te kaupapa tautokorua, o te literacy me te numeracy, o te reo matatini me te pāngarau rānei. Heoi anō, kāore ngā paerewa e whakatinana rawatia kia mōhio rā anō mātou kua rite ngā kaiako me ngā ākonga.

Ngā Rauemi mō te Rā mō ngā Kaiako Anahe

E whā ngā kōwae ako mō te literacy me te numeracy, me te reo matatini mō ngā Rā mō ngā Kaiako Anahe i te 

Haratua, i te tau 2021. Ka kitea ngā rauemi mō ngā Rā mō ngā Kaiako Anahe i ngā upoko o te literacy, te numeracy, te reo matatini me te pāngarau. 

Me whai koe i ngā paerewa me ngā tukutuku ako i te kōwae ako tuatahi me te kōwae ako tuarua. Me whai koe i ngā paerewa, i ngā tukutuku ako me ngā rauemi e tāpiri ana i te kōwae ako tuatoru me te kōwae ako tuawhā.

He kōrero mō ngā paerewa

E kite ai koe i ngā paerewa me ngā rauemi e hāngai ana, pāwhiria ngā upoko o te literacy, o te reo matatini, o te numeracy me te pāngarau. Kei raro nei ētahi mōhiohio whānui:

 • E whakaata mai ana ngā paerewa i ngā akoranga o te taumata tūāpapa. Kei te takiwā o te Taumata 4/5 ēnei akoranga i te Marautanga, arā, kua tika te haere a te ākonga i te Taumata 4, ā, kua rite anō ia ki te mahi i te Taumata 5. Ka āhei ngā ākonga ki te toro i ngā paerewa (ina rite ngā paerewa) mai anō i te Tau 9.
 • Ka aromatawaitia ā-wahotia ngā paerewa. Ka aromatawaitia ngā ākonga e ako ana i ngā paerewa o te literacy me te numeracy ki tētahi Mahi Aromatawai Pātahi e whakahaerehia ana e NZQA. Ka kōwhiri ngā ākonga e whai wāhi ana ki te reo matatini me te pāngarau i te Mahi Aromatawai Pātahi, i te kōpaki rānei hei tikanga aromatawai.
 • 10 whiwhinga te nui o ia paerewa, o tētahi huinga paerewa rānei. Kāore ēnei whiwhinga e whai wāhi ki te tapeke o ngā whiwhinga mō ia Taumata NCEA.
 • E ea ai ngā herenga, me puta te ihu o te ākonga i:
  • te literacy, i te reo matatini rānei
  • ā, me puta pai anō hoki te ākonga i te numeracy, i te pāngarau rānei.

Ngā wā o ngā panonitanga

E rārangi ana i raro nei ngā wā matua mō te āhua o te whakatinana i ngā panonitanga:

 • Kei te wātea ngā paerewa hukihuki i te ipurangi ināianei. Ka whakapaitia tonutia ēnei kia rite mō te tau 2023. 
 • Kei te whakamātauria ngā paerewa hukihuki i tēnei tau i ētahi kura me ētahi whare mātauranga paetoru. Kua kapi te wāhi ki ngā whakaputanga hiahia mō tēnei whakamātautanga.
 • Ka tū tētahi whakamātautanga whānui ake hei te tau 2022. Kei a koe te kōwhiringa ki te whai wāhi ki tēnei whakamātautanga. Hei te Ākuhata i tēnei tau tukua ai ētahi atu taipitopito mō te āhua o te whai wāhi mai.
 • Hei te tau 2022 tukua ai ngā tauira o ngā aromatawai me ngā urupare. Ka tukua hoki he kupu āwhina mō te whakaako me te ako.
 • Atu i te tau 2023, ka noho ngā paerewa hei wāhanga o te tohu mātauranga o NCEA me mātua hāpai.

He akiaki tēnei i a koutou kia whai whakaaro mō te āhua o tā tō kura whakariterite mō ngā panonitanga:

He akiaki kei roto i ngā pātai e whai nei hei whakaaro ake māu i ngā whakariterite mō ngā panonitanga. Ka tuku mātou i ētahi atu kupu āwhina mō te whakaako me te ako i te roanga atu o tēnei tau, hei te tau 2022 hoki.

 • He aha ngā raraunga kei a koe, kei te whakamahia rānei e koe ināianei mō te literacy me te numeracy, mō te reo matatini me te pāngarau rānei? 
 • He aha ngā taputapu, ngā rauemi rānei hei whakamahi pea māu kia mārama ai koe ki ngā kokenga o ngā ākonga?
 • He aha ngā rautaki kura whānui kei a koe hei tautoko i te literacy me te numeracy? 
 • Me pēhea ngā kaiako katoa i ngā kaupapa katoa e whakapūmau ai i te literacy me te numeracy ki roto i te akomanga?