Panonitanga 3 – Kia marohi ake ngā pae me mātua eke me ngā aromatawai mō te reo matatini me te pāngarau

He pūkenga tūāpapa te Literacy and Numeracy|Te Reo Matatini me te Pāngarau e angitu ai te ākonga i āna mahi ako kei tua – i te marautanga, i tōna oranga, i tāna mahi anō. 

E mōhiotia ana, i tēnei wā, kāore i ngā ākonga NCEA katoa ngā pūkenga reo matatini, pāngarau e tika ana hei tautoko i a rātou i ngā mahi ako, i tō rātou oranga, i ā rātou mahi. 

Ko tētahi o ngā panonitanga i te NCEA, ko te waihanga paerewa hou ka aromatawai pū i te reo matatini me te pāngarau hei paerewa tautokorua i te tohu NCEA. Ka whakakapi ēnei paerewa i ngā ara o nāianei e tutuki ai ngā whakahau o te NCEA. Nō reira, e kore e ea aua whakahau i ngā paerewa, i te rārangi paerewa paetae rānei o tēnei wā nei e aro ana ki te reo matatini me te pāngarau.

Ko te tikanga hei te 2024 whakamanaia ai ngā paerewa hou. Nō reira, ā te 2024 haere ake, me tutuki i te ākonga ngā paerewa tautokorua e whakawhiwhia ai ia ki tana tohu NCEA, ahakoa anō te kaupae e mahi rā ia. Ka pai tonu tana whai haere tonu i ana akoranga NCEA i a ia e mahi ana kia ea ana paerewa reo matatini, pāngarau, engari kāore ia e whiwhi i tana tohu NCEA ōkawa kia tutuki rā anō i a ia te paerewa tautokorua mō te Literacy and Numeracy | Te Reo Matatini me te Pāngarau.

Kāore ngā paerewa e āta whakamanaia kia mōhio rā anō mātou kua rite ngā kaiako me ngā ākonga. Ko te whakamātau whāiti o te 2021 me te whakamātau whānui ake o te 2022 hei whakatau iho āe rānei kua rite, hei whakapai ake anō hoki i ngā paerewa me ngā aromatawai i mua i te 2024. 

He whakamārama atu anō kei ngā whārangi e whai ake nei:

Literacy

Numeracy

Te Reo Matatini

Pāngarau

He pūkenga tūāpapa te Literacy and Numeracy|Te Reo Matatini me te Pāngarau e angitu ai te ākonga i āna mahi ako kei tua – i te marautanga, i tōna oranga, i tāna mahi anō. 

E mōhiotia ana, i tēnei wā, kāore i ngā ākonga NCEA katoa ngā pūkenga reo matatini, pāngarau e tika ana hei tautoko i a rātou i ngā mahi ako, i tō rātou oranga, i ā rātou mahi. 

Ko tētahi o ngā panonitanga i te NCEA, ko te waihanga paerewa hou ka aromatawai pū i te reo matatini me te pāngarau hei paerewa tautokorua i te tohu NCEA. Ka whakakapi ēnei paerewa i ngā ara o nāianei e tutuki ai ngā whakahau o te NCEA. Nō reira, e kore e ea aua whakahau i ngā paerewa, i te rārangi paerewa paetae rānei o tēnei wā nei e aro ana ki te reo matatini me te pāngarau.

Ko te tikanga hei te 2024 whakamanaia ai ngā paerewa hou. Nō reira, ā te 2024 haere ake, me tutuki i te ākonga ngā paerewa tautokorua e whakawhiwhia ai ia ki tana tohu NCEA, ahakoa anō te kaupae e mahi rā ia. Ka pai tonu tana whai haere tonu i ana akoranga NCEA i a ia e mahi ana kia ea ana paerewa reo matatini, pāngarau, engari kāore ia e whiwhi i tana tohu NCEA ōkawa kia tutuki rā anō i a ia te paerewa tautokorua mō te Literacy and Numeracy | Te Reo Matatini me te Pāngarau.

Kāore ngā paerewa e āta whakamanaia kia mōhio rā anō mātou kua rite ngā kaiako me ngā ākonga. Ko te whakamātau whāiti o te 2021 me te whakamātau whānui ake o te 2022 hei whakatau iho āe rānei kua rite, hei whakapai ake anō hoki i ngā paerewa me ngā aromatawai i mua i te 2024. 

He whakamārama atu anō kei ngā whārangi e whai ake nei:

Literacy

Numeracy

Te Reo Matatini

Pāngarau