Ngā Rapunga Whakaaro

Kei tēnei whārangi ngā kōrero mō ngā rapunga whakaaro o nāianei, o mua e pā ana ki te Hōtaka Panoni i te NCEA.

Ngā Rapunga Whakaaro e Tuwhera ana i Tēnei Wā:

Kāore he rapunga whakaaro e tuwhera ana i tēnei wā.


Ngā Rapunga Whakaaro o Mua:

Kia Rangona Ōu Whakaaro – Ngā Hua Hukihuki o Te Marautanga o Aotearoa (TMoA) NCEA, Kaupae 2

Kua wātea ētahi hua hukihuki o te Kaupae 2 o Te Marautanga o Aotearoa (TMoA).Ko ngā rauemi o TMoA kua rite, ko ngā paerewa paetae, ko ngā ngohe me ngā taunakitanga aromatawai, tae atu ki ngā tautuhinga aromatawai ā-waho. Nō te 6 o Hepetema i kati ai ngā whakawhiti kōrero mō ēnei hua hukihuki.

Kia Rangona Ōu Whakaaro – Ngā Hua Hukihuki o te New Zealand Curriculum, Level 2

Kua whakaputaina e mātou te tauira hukihuki o ngā Paerewa NCEA me ōna anō hua o te Kaupae 2 o te New Zealand Curriculum (NZC), mō te huinga marau tuatahi, hei whakahokinga kōrero mai māu. Nō te 6 o Hepetema i kati ai ngā whakawhiti kōrero mō ēnei hua hukihuki.

Kia Rangona Ō Whakaaro – Ngā Rārangi Marau Hou

Te Urupare ki ngā whakahokinga kōrero mai i ngā Rōpū Mātanga Marau mō ngā hanga o te Tūārere 1

Te Urupare ki ngā whakahokinga kōrero mai i ngā Rōpū Mātanga Marau mō ngā hanga o te Tūārere 2

Kei tēnei whārangi ngā kōrero mō ngā rapunga whakaaro o nāianei, o mua e pā ana ki te Hōtaka Panoni i te NCEA.

Ngā Rapunga Whakaaro e Tuwhera ana i Tēnei Wā:

Kāore he rapunga whakaaro e tuwhera ana i tēnei wā.


Ngā Rapunga Whakaaro o Mua:

Kia Rangona Ōu Whakaaro – Ngā Hua Hukihuki o Te Marautanga o Aotearoa (TMoA) NCEA, Kaupae 2

Kua wātea ētahi hua hukihuki o te Kaupae 2 o Te Marautanga o Aotearoa (TMoA).Ko ngā rauemi o TMoA kua rite, ko ngā paerewa paetae, ko ngā ngohe me ngā taunakitanga aromatawai, tae atu ki ngā tautuhinga aromatawai ā-waho. Nō te 6 o Hepetema i kati ai ngā whakawhiti kōrero mō ēnei hua hukihuki.

Kia Rangona Ōu Whakaaro – Ngā Hua Hukihuki o te New Zealand Curriculum, Level 2

Kua whakaputaina e mātou te tauira hukihuki o ngā Paerewa NCEA me ōna anō hua o te Kaupae 2 o te New Zealand Curriculum (NZC), mō te huinga marau tuatahi, hei whakahokinga kōrero mai māu. Nō te 6 o Hepetema i kati ai ngā whakawhiti kōrero mō ēnei hua hukihuki.

Kia Rangona Ō Whakaaro – Ngā Rārangi Marau Hou

Te Urupare ki ngā whakahokinga kōrero mai i ngā Rōpū Mātanga Marau mō ngā hanga o te Tūārere 1

Te Urupare ki ngā whakahokinga kōrero mai i ngā Rōpū Mātanga Marau mō ngā hanga o te Tūārere 2