Panonitanga 4 – Kia ruarua ake, engari kia rahi ake ngā paerewa

Ko ngā whiwhinga e wātea ana i te marau kotahi, kāore e ō atu ki te hōtaka ako kotahi. Ka mutu, he uaua te tautohu ko ēhea ngā akoranga tino tāpua o tētahi wāhanga ako. I te nui puku o ngā aromatawai, kua nui ake ngā pīkaunga o ngā ākonga, o ngā kaiako anō hoki.

Ngā rongo kua tae mai ki a mātou

Kua rongo mātou nā te maha o ngā aromatawai ka tū i ia tau, kua nui te pīkaunga taha mahi o ngā ākonga. Kia maha ngā aromatawai ā-roto, ka taumaha hoki te pīkaunga kei ngā kaiako, inā rā, kei a rātou te nuinga o ngā mahi hoahoa, tuku, māka, mātairua anō hoki mō ngā aromatawai ā-roto.

Kua rongo hoki mātou, ki te titiro a ētahi, kei raro iho te mana o ngā akoranga me ngā whakangungu ringarehe i ō ngā hōtaka ako ‘kura wānanga’.

Ngā panonitanga matua

 • Ka waihangatia anō ngā paerewa o tēnā, o tēnā marau, whaitua ako rānei, kia heke ai te maha, engari kia whānui ake ngā mātauranga, ngā pūkenga me ngā āheinga e arohia ana. Ka 4-6 ngā whiwhinga o ia paerewa, hui katoa, ka 20 whiwhinga ki ia marau.
 • Ka taurite ake te maha o ngā whiwhinga e taea ana i ngā paerewa aromatawai ā-roto, ā-waho anō.
  • Ka huhua ake ngā momo aromatawai ā-waho e taea ana, i tua atu i te whakamātautau noa. Inā koa te kōpaki, te pūrongo, te tūhuratanga, te tū ki te kawe ā-tinana i te mahi, me ngā mahi aromatawai pātahi.
 • Ka manaakitia ngā puna mātauranga maha, tae atu ki te mātauranga Māori, ngā mātauranga ringarehe me ngā mātauranga o ngāi Pasifika, i ngā marau hou, i ngā marau kua tū kē, me ngā rauemi tautoko i te marautanga, i ngā wāhi e tika ana.
 • Ka mahi tahi mātou ki ōna anō rōpū ahumahi ki te whiriwhiri me pēhea te āhua o te ‘paerewa ruarua ake, rahi ake’ i ngā hōtaka ako ringarehe kei ngā kura me ngā hōtaka paetoru tūāpapa, ā, me pēhea e rite ai te uaratia ki ō ērā atu momo akoranga.
 • Ka whakamarohitia ngā paerewa e takea mai ana i ngā ahumahi (i raro i te Whakatikatika Akoranga Ringarehe) hei tautoko i te hanganga o ngā mōkihi akoranga ringarehe arorau i roto mai i te NCEA.
 • Ka whakawhānuitia ngā whakaūnga hōtaka kia uru tahi ai te Paetae, te Kaiaka me te Kairangi.
 • Katoa ngā hōtaka kua rēhitatia, me whai i tētahi kupu whakaahua i te hōtaka e whakamārama ana i te arotahinga, he aha pea tōna whaihua ki te ara kei mua i te ākonga, otirā ki ana mahi ako whānui.

Ko ngā whiwhinga e wātea ana i te marau kotahi, kāore e ō atu ki te hōtaka ako kotahi. Ka mutu, he uaua te tautohu ko ēhea ngā akoranga tino tāpua o tētahi wāhanga ako. I te nui puku o ngā aromatawai, kua nui ake ngā pīkaunga o ngā ākonga, o ngā kaiako anō hoki.

Ngā rongo kua tae mai ki a mātou

Kua rongo mātou nā te maha o ngā aromatawai ka tū i ia tau, kua nui te pīkaunga taha mahi o ngā ākonga. Kia maha ngā aromatawai ā-roto, ka taumaha hoki te pīkaunga kei ngā kaiako, inā rā, kei a rātou te nuinga o ngā mahi hoahoa, tuku, māka, mātairua anō hoki mō ngā aromatawai ā-roto.

Kua rongo hoki mātou, ki te titiro a ētahi, kei raro iho te mana o ngā akoranga me ngā whakangungu ringarehe i ō ngā hōtaka ako ‘kura wānanga’.

Ngā panonitanga matua

 • Ka waihangatia anō ngā paerewa o tēnā, o tēnā marau, whaitua ako rānei, kia heke ai te maha, engari kia whānui ake ngā mātauranga, ngā pūkenga me ngā āheinga e arohia ana. Ka 4-6 ngā whiwhinga o ia paerewa, hui katoa, ka 20 whiwhinga ki ia marau.
 • Ka taurite ake te maha o ngā whiwhinga e taea ana i ngā paerewa aromatawai ā-roto, ā-waho anō.
  • Ka huhua ake ngā momo aromatawai ā-waho e taea ana, i tua atu i te whakamātautau noa. Inā koa te kōpaki, te pūrongo, te tūhuratanga, te tū ki te kawe ā-tinana i te mahi, me ngā mahi aromatawai pātahi.
 • Ka manaakitia ngā puna mātauranga maha, tae atu ki te mātauranga Māori, ngā mātauranga ringarehe me ngā mātauranga o ngāi Pasifika, i ngā marau hou, i ngā marau kua tū kē, me ngā rauemi tautoko i te marautanga, i ngā wāhi e tika ana.
 • Ka mahi tahi mātou ki ōna anō rōpū ahumahi ki te whiriwhiri me pēhea te āhua o te ‘paerewa ruarua ake, rahi ake’ i ngā hōtaka ako ringarehe kei ngā kura me ngā hōtaka paetoru tūāpapa, ā, me pēhea e rite ai te uaratia ki ō ērā atu momo akoranga.
 • Ka whakamarohitia ngā paerewa e takea mai ana i ngā ahumahi (i raro i te Whakatikatika Akoranga Ringarehe) hei tautoko i te hanganga o ngā mōkihi akoranga ringarehe arorau i roto mai i te NCEA.
 • Ka whakawhānuitia ngā whakaūnga hōtaka kia uru tahi ai te Paetae, te Kaiaka me te Kairangi.
 • Katoa ngā hōtaka kua rēhitatia, me whai i tētahi kupu whakaahua i te hōtaka e whakamārama ana i te arotahinga, he aha pea tōna whaihua ki te ara kei mua i te ākonga, otirā ki ana mahi ako whānui.