Te Arotakenga Paerewa Paetae

Tēnā toroa ēnei:

Development for NCEA Level 1

Development for NCEA Level 2

NCEA Level 1 Subject list

NCEA subject lists for The New Zealand Curriculum levels 2 & 3, and Te Marautanga o Aotearoa Level 1, 2 & 3 subjects

He Whakamārama i te Arotakenga o ngā Paerewa Paetae

He maha tonu ngā panonitanga ki te NCEA ka whakatinanatia mā roto mai i te Arotakenga Paerewa Paetae (RAS).

I runga i te RAS nei he tokomaha ngā kaiako me ētahi atu mātanga o roto i te rāngai mātauranga ka mahi tahi ki Te Tāhuhu o te Mātauranga me Te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa ki te whakatakoto paerewa NCEA hou ki ētahi marau maha. Ka noho ko ēnei Paerewa Paetae hou hei whakakapinga mō ngā Paerewa Paetae NCEA katoa e tū ana i tēnei wā.

Kua whakatūria e Te Tāhuhu tōna 50 nei o ngā Rōpū Mātanga Marau – hui katoa, kei te takiwā o te 400 ngā kaiako, ngā tāngata kura wānanga, me ngā māngai o te ao paetoru me te ao ahumahi – ko tā rātou he āwhina ki te tārai i ēnei Paerewa Paetae hou me ngā rauemi whakaako, rauemi aromatawai tautoko hoki mō ia marau.

Te Wātaka

Kua tīmata ngā Mahi Whakawhanake i te Kaupae 1 o te NCEA. Arā ngā marau hei tirotiro māu, kei te Rārangi Marau mō te Kaupae 1 o te NCEA.. Ka haere ngā mahi waihanga, whakamātau i ia Kaupae mō ētahi tau nei.

Ngā kōrero ā mohoa noa mō ngā paerewa paetae o nāianei me te whakarite i te arotakenga mō te Tīhema 2020

Ko te ‘rā i whakaritea mō te arotakenga’, he tohu whānui i te wā e arotakea anō ai he paerewa. Katoa ngā paerewa kua rārangi mai ki te Tātaitanga o ngā Paerewa Paetae, ka tohua anō te rā i whakaritea ai kia arotakea. Ko te Arotakenga i te NCEA (RAS) e kawea nei e Te Tāhuhu o te Mātauranga, koia anō taua arotakenga mō te katoa o ngā paerewa paetae.

Ka whakamahia tonutia ngā paerewa paetae o tēnei wā kia whakakapia rā anō ki ngā paerewa hou ka tāraia mā roto mai i te RAS. Kua whakaritea kia tū mai ngā paerewa hou ā te 2024 (Kaupae 1), te 2025 (Kaupae 2) me te 2026 (Kaupae 3).

Kua waihangatia ngā paerewa o te Kaupae 1, ā, e whakamātauria ana e ngā kura āhua 100 nei i te tau kura 2022. Hei te mutunga o te 2023, ka whakamoea ngā Paerewa Paetae Kaupae 1 o nāianei, e kore e taea te hāpai ake anō.

I tēnei wā e tāraia ana ngā rauemi o te Kaupae 2 o te NCEA mō ngā wāhanga ako o Te Marautanga o Aotearoa (TMoA) me ngā marau o te New Zealand Curriculum (NZC). E whakawhanaketia ana ngā marau o TMoA i te roanga o te 2022. Ko ngā marau o te NZC, e whakawhanaketia ana ki ētahi wehenga e toru ā te 2022 me te 2023.

Download Download
Download

He Puka Meka - English

Ngā marau hou i te Kaupae 2 o te NCEA e whakawhanaketia ana
Ngā marau hou i te Kaupae 2 o te NCEA e whakawhanaketia ana
Download Download
Download

He Puka Meka - Te Reo Māori

Ngā marau hou i te Kaupae 2 o te NCEA e whakawhanaketia ana
Ngā marau hou i te Kaupae 2 o te NCEA e whakawhanaketia ana