Panonitanga 1 – Kia wātea kē atu te NCEA

I runga i tō nāianei hoahoa o te NCEA, arā ētahi o ngāi Aotearoa me uaua rātou ka angitu i te NCEA.

Ngā rongo kua tae mai ki a mātou

Ahakoa kitea ai ngā hua NCEA i te ipurangi, ki te kore e ea i te ākonga ana utu NCEA, kāore e tae atu ki a ia he whakamōhio ōkawa mō ana tutukitanga. Kāore tērā i tika.

He maha ngā paerewa aromatawai, ngā aratohu whakaako, ako, ngā tauaromahi me ngā rauemi aromatawai kāore i hoahoatia i runga i te aronui ki te matahuhuatanga o Aotearoa. Waihoki, kāore hoki e tino kauawhi i ngā ākonga katoa, ahakoa te ahurea, te tuakiri, te hauā, te ira, te hōkakatanga rānei.

Hei whakatauira, e mau mai ana ki ētahi:

 • he whakaaro ahurea e puta ai he painga ki ētahi ākonga, kāore e puta ki ētahi atu.
 • he whakaaro e noho papa ai ētahi ākonga hauā.
 • he horopaki kaupare atu i ētahi ākonga.
 • he kupu ārahi iti noa mō te kauawhi i ngā tātai kōrero me ngā horopaki o te haukāinga.

Ko te tukanga tono Whakaritenga Aromatawai Motuhake (SAC), pēnei i te tuhinga rahi ake, i te tuhi matapō rānei, tērā ka uaua, ka aukati anō i te āhei atu o te tangata ki ngā āwhina.

Ngā panonitanga matua

 • Nō te 2019 ka whakakorea ngā utu NCEA, tae atu ki tō te Karahipi NZ.
 • Ka hoahoatia he paerewa paetae me ōna anō rauemi tautoko e wātea ana, e kauawhi ana, kia ōrite ai te tūpono taea o angitu e te katoa, ā, kia iti ake hoki te mate ki te tono SAC.
 • Ina taea, ka whakawātea noatia ētahi SAC o nāianei, pēnei i te whakamātautau tuhinga rahi, ki te katoa tērā ka hiahia mai.
 • • Ka whakamāmāhia te tukanga tono, arotake hoki i ngā SAC.

I runga i tō nāianei hoahoa o te NCEA, arā ētahi o ngāi Aotearoa me uaua rātou ka angitu i te NCEA.

Ngā rongo kua tae mai ki a mātou

Ahakoa kitea ai ngā hua NCEA i te ipurangi, ki te kore e ea i te ākonga ana utu NCEA, kāore e tae atu ki a ia he whakamōhio ōkawa mō ana tutukitanga. Kāore tērā i tika.

He maha ngā paerewa aromatawai, ngā aratohu whakaako, ako, ngā tauaromahi me ngā rauemi aromatawai kāore i hoahoatia i runga i te aronui ki te matahuhuatanga o Aotearoa. Waihoki, kāore hoki e tino kauawhi i ngā ākonga katoa, ahakoa te ahurea, te tuakiri, te hauā, te ira, te hōkakatanga rānei.

Hei whakatauira, e mau mai ana ki ētahi:

 • he whakaaro ahurea e puta ai he painga ki ētahi ākonga, kāore e puta ki ētahi atu.
 • he whakaaro e noho papa ai ētahi ākonga hauā.
 • he horopaki kaupare atu i ētahi ākonga.
 • he kupu ārahi iti noa mō te kauawhi i ngā tātai kōrero me ngā horopaki o te haukāinga.

Ko te tukanga tono Whakaritenga Aromatawai Motuhake (SAC), pēnei i te tuhinga rahi ake, i te tuhi matapō rānei, tērā ka uaua, ka aukati anō i te āhei atu o te tangata ki ngā āwhina.

Ngā panonitanga matua

 • Nō te 2019 ka whakakorea ngā utu NCEA, tae atu ki tō te Karahipi NZ.
 • Ka hoahoatia he paerewa paetae me ōna anō rauemi tautoko e wātea ana, e kauawhi ana, kia ōrite ai te tūpono taea o angitu e te katoa, ā, kia iti ake hoki te mate ki te tono SAC.
 • Ina taea, ka whakawātea noatia ētahi SAC o nāianei, pēnei i te whakamātautau tuhinga rahi, ki te katoa tērā ka hiahia mai.
 • • Ka whakamāmāhia te tukanga tono, arotake hoki i ngā SAC.