Panonitanga 7 – Kia noho tonu te Kaupae 1 o te NCEA hei kōwhiringa

Kua kaha te whiriwhiri me pupuri rānei ki te Kaupae 1 o te NCEA, me whakamoe rānei.

Ngā rongo kua tae mai ki a mātou

Mō te tokomaha o ngā ākonga, ko te Kaupae 1 o te NCEA kei te whakataki i te āhua o ngā aromatawai NCEA, kei te whakarite hoki i a rātou mō ngā takahanga ka whai i muri atu. He tokomaha ngā kaihautū kura e hiahia ana kia mau tonu te Kaupae 1, hei whakahihiko i ngā ākonga, hei whakamaunga atu mā rātou. Ko ngā hapori Māori, Pasifika anō hoki ngā mea i kaha paingia e rātou te Kaupae 1.

Engari, arā anō ētahi kaihautū kura e mea ana mā te tango i te Kaupae 1, ka kaha ake te arotahi a ngā kaiako ki te whakaako, tē aronui ai ki te aromatawai. Ā, ina iti ake te pīkaunga aromatawai, ka wātea ake ngā kaiako ki te tārai ara auaha mō te Tau 11 e nui ake ai ngā hua ki ngā ākonga, tēnā i te tohu Kaupae 1.

Mō tētahi 10 ōrau pea o ngā ākonga o Aotearoa, ko te Kaupae 1 o te NCEA te tohu teitei katoa ka whiwhi rā rātou. Ina tangohia, ka noho papa pea ko ēnei taiohi o Aotearoa.

Te take e noho tonu mai ai te Kaupae 1 hei kōwhiringa

E hiahia ana mātou kia mau tonu te Kaupae 1 hei kaupae kōwhiri mā ērā kura kei te hiahia whai tonu i tēnei tohu. Kei ērā atu te tikanga ina whāia he ahunga kē mō te Tau 11 e ea pai ai ngā hiahia o ā rātou ākonga.

I runga i te hanganga hou o ngā paerewa NCEA, ka arotahi kē te Kaupae 1 ki ngā akoranga whānui i ngā Wāhanga Ako huhua tonu. Ka mahi tahi mātou ki ngā kaiako me ngā aka haumi marau ki te waihanga i ngā paerewa hou nei.

Kua kaha te whiriwhiri me pupuri rānei ki te Kaupae 1 o te NCEA, me whakamoe rānei.

Ngā rongo kua tae mai ki a mātou

Mō te tokomaha o ngā ākonga, ko te Kaupae 1 o te NCEA kei te whakataki i te āhua o ngā aromatawai NCEA, kei te whakarite hoki i a rātou mō ngā takahanga ka whai i muri atu. He tokomaha ngā kaihautū kura e hiahia ana kia mau tonu te Kaupae 1, hei whakahihiko i ngā ākonga, hei whakamaunga atu mā rātou. Ko ngā hapori Māori, Pasifika anō hoki ngā mea i kaha paingia e rātou te Kaupae 1.

Engari, arā anō ētahi kaihautū kura e mea ana mā te tango i te Kaupae 1, ka kaha ake te arotahi a ngā kaiako ki te whakaako, tē aronui ai ki te aromatawai. Ā, ina iti ake te pīkaunga aromatawai, ka wātea ake ngā kaiako ki te tārai ara auaha mō te Tau 11 e nui ake ai ngā hua ki ngā ākonga, tēnā i te tohu Kaupae 1.

Mō tētahi 10 ōrau pea o ngā ākonga o Aotearoa, ko te Kaupae 1 o te NCEA te tohu teitei katoa ka whiwhi rā rātou. Ina tangohia, ka noho papa pea ko ēnei taiohi o Aotearoa.

Te take e noho tonu mai ai te Kaupae 1 hei kōwhiringa

E hiahia ana mātou kia mau tonu te Kaupae 1 hei kaupae kōwhiri mā ērā kura kei te hiahia whai tonu i tēnei tohu. Kei ērā atu te tikanga ina whāia he ahunga kē mō te Tau 11 e ea pai ai ngā hiahia o ā rātou ākonga.

I runga i te hanganga hou o ngā paerewa NCEA, ka arotahi kē te Kaupae 1 ki ngā akoranga whānui i ngā Wāhanga Ako huhua tonu. Ka mahi tahi mātou ki ngā kaiako me ngā aka haumi marau ki te waihanga i ngā paerewa hou nei.