Panonitanga 5 – Kia māmā ake te hanga o te NCEA

I rongo mātou kua pōrauraha a ngāi Aotearoa i te whakaaetia o te ‘whakawhiti’ whiwhinga, ā, kua hiahia kia māmā ake te hanga o te NCEA. I rongo anō mātou kua taumaha rawa te pīkaunga mō ētahi ākonga, mō ētahi kaiako anō hoki.

Ngā rongo kua tae mai ki a mātou

Anei ētahi o ngā āhuatanga whakarahi ake i te pīkaunga mahi i tautohua mai:

 • Te arotahi ki te apoapo whiwhinga.
 • Te maha o ngā mahi aromatawai.
 • Ngā akiaki kia whakaaetia ngā tāpaerua maha (he wā poto ka tukua ki te ākonga ki te whakatika hapa iti, me te aha, kua kore i ekea he pae teitei ake), ko ētahi kei waho kē i te kāinga i whakaritea mō te tāpaerua.

Ngā panonitanga matua

 • Me 60 ngā whiwhinga e puta ai te ākonga i ia kaupae o te NCEA.
 • Kua kore i whakaaetia te whakawhiti whiwhinga ki te kaupae o runga ake.
 • Ka whakaaetia te tāpaerua hei whakapiki noa i te ākonga i te ‘Kāore i eke’ ki te ‘Paetae’.

I rongo mātou kua pōrauraha a ngāi Aotearoa i te whakaaetia o te ‘whakawhiti’ whiwhinga, ā, kua hiahia kia māmā ake te hanga o te NCEA. I rongo anō mātou kua taumaha rawa te pīkaunga mō ētahi ākonga, mō ētahi kaiako anō hoki.

Ngā rongo kua tae mai ki a mātou

Anei ētahi o ngā āhuatanga whakarahi ake i te pīkaunga mahi i tautohua mai:

 • Te arotahi ki te apoapo whiwhinga.
 • Te maha o ngā mahi aromatawai.
 • Ngā akiaki kia whakaaetia ngā tāpaerua maha (he wā poto ka tukua ki te ākonga ki te whakatika hapa iti, me te aha, kua kore i ekea he pae teitei ake), ko ētahi kei waho kē i te kāinga i whakaritea mō te tāpaerua.

Ngā panonitanga matua

 • Me 60 ngā whiwhinga e puta ai te ākonga i ia kaupae o te NCEA.
 • Kua kore i whakaaetia te whakawhiti whiwhinga ki te kaupae o runga ake.
 • Ka whakaaetia te tāpaerua hei whakapiki noa i te ākonga i te ‘Kāore i eke’ ki te ‘Paetae’.