Kia Rangona Ō Whakaaro – Ngā Rārangi Marau Hou

Nā tēnei rapunga whakaaro, ko te whakatau mō ngā rārangi marau NCEA mō te New Zealand Curriculum i ngā Kaupae 2 & 3, me ngā marau o Te Marautanga o Aotearoa i ngā Kaupae 1, 2 & 3 | NCEA (education.govt.nz)

**Nō te 13 o Ākuhata 2021 i aukati ai te ara whakapuaki whakaaro ki ngā marohitanga marau. Heoi anō, kei raro nei ngā pārongo mō aua marohitanga.** 

Kia Rangona Ō Whakaaro mō ngā Marau NCEA e Marohitia ana

I runga anō i te Hōtaka Panoni i te NCEA , e marohitia ana e Te Tāhuhu ētahi panonitanga ki ngā marau o te New Zealand Curriculum me Te Marautanga o Aotearoa e taea ana te whai i ngā kura.

I kimihia ō koutou whakaaro ki ngā panonitanga e matapakia ana i raro nei. Nā ō koutou whakaaro i pai ake ai ā mātou whakatau. Kia mōhio mai koutou, ka noho tapu ā koutou whakahokinga kōrero ki ngā kaitātari i ngā raraunga i hua ake i te rapunga whakaaro. Kāore e tautohua he tangata i ngā tātaritanga whakamutunga me ngā pūrongo ka tuhia ki te kore ia e whakaae ā-tuhi kia pērāhia ia.

Ngā rārangi marau e marohiatia ana:

Nā tēnei rapunga whakaaro, ko te whakatau mō ngā rārangi marau NCEA mō te New Zealand Curriculum i ngā Kaupae 2 & 3, me ngā marau o Te Marautanga o Aotearoa i ngā Kaupae 1, 2 & 3 | NCEA (education.govt.nz)

**Nō te 13 o Ākuhata 2021 i aukati ai te ara whakapuaki whakaaro ki ngā marohitanga marau. Heoi anō, kei raro nei ngā pārongo mō aua marohitanga.** 

Kia Rangona Ō Whakaaro mō ngā Marau NCEA e Marohitia ana

I runga anō i te Hōtaka Panoni i te NCEA , e marohitia ana e Te Tāhuhu ētahi panonitanga ki ngā marau o te New Zealand Curriculum me Te Marautanga o Aotearoa e taea ana te whai i ngā kura.

I kimihia ō koutou whakaaro ki ngā panonitanga e matapakia ana i raro nei. Nā ō koutou whakaaro i pai ake ai ā mātou whakatau. Kia mōhio mai koutou, ka noho tapu ā koutou whakahokinga kōrero ki ngā kaitātari i ngā raraunga i hua ake i te rapunga whakaaro. Kāore e tautohua he tangata i ngā tātaritanga whakamutunga me ngā pūrongo ka tuhia ki te kore ia e whakaae ā-tuhi kia pērāhia ia.

Ngā rārangi marau e marohiatia ana:

[ Multiple File Download ]

Document List: [{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/NZC%20Subject%20list.pdf?VersionId=.FkZhILjLt9Exb4tckqrPJ4QrnI.vmLg","file_size":461418},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/TMoA%20Subject%20list.pdf?VersionId=IPHq77TmAHH4TNVB4XbexTbyxc5mm6Bn","file_size":65904}]

Documents Count: 2

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: New Zealand Curriculum
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/NZC%20Subject%20list.pdf?VersionId=.FkZhILjLt9Exb4tckqrPJ4QrnI.vmLg
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 451KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Te Marautanga o Aotearoa
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/TMoA%20Subject%20list.pdf?VersionId=IPHq77TmAHH4TNVB4XbexTbyxc5mm6Bn
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 64KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: New Zealand Curriculum
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/NZC%20Subject%20list.pdf?VersionId=.FkZhILjLt9Exb4tckqrPJ4QrnI.vmLg
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 451KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Te Marautanga o Aotearoa
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/TMoA%20Subject%20list.pdf?VersionId=IPHq77TmAHH4TNVB4XbexTbyxc5mm6Bn
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 64KB

Nō te 13 o Ākuhata 2021 i kati ai ngā uiuinga.

E tautoko ana ngā panonitanga e marohitia ana i te kī taurangi a te Kāwanatanga ka takoto he ara e kaha ake ai te whakawhāititanga, e hōhonu ake anō ai te ako i te Kaupae 2 me te 3, ā, e nui ake ai ngā wheako ako tūāpapa i te Kaupae 1 o te NCEA. Hei tautoko anō ēnei i te hāpainga o te mana ōrite mō te mātauranga Māori i te NCEA.

Ka tukua e Te Tāhuhu he taunakitanga ki te Kāwanatanga mō ngā whakatau whakamutunga e pā ana ki ngā marau. I ngā wāhi e whakaaetia ai ka koke tonu he marau, ka haere ngā mahi e poua ai te wātaka mō tēnā, mō tēnā marau.


Mō ngā pārongo matua:

Nō te 13 o Ākuhata 2021 i kati ai ngā uiuinga.

E tautoko ana ngā panonitanga e marohitia ana i te kī taurangi a te Kāwanatanga ka takoto he ara e kaha ake ai te whakawhāititanga, e hōhonu ake anō ai te ako i te Kaupae 2 me te 3, ā, e nui ake ai ngā wheako ako tūāpapa i te Kaupae 1 o te NCEA. Hei tautoko anō ēnei i te hāpainga o te mana ōrite mō te mātauranga Māori i te NCEA.

Ka tukua e Te Tāhuhu he taunakitanga ki te Kāwanatanga mō ngā whakatau whakamutunga e pā ana ki ngā marau. I ngā wāhi e whakaaetia ai ka koke tonu he marau, ka haere ngā mahi e poua ai te wātaka mō tēnā, mō tēnā marau.


Mō ngā pārongo matua:

[ Multiple File Download ]

Document List: [{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Fact%20Sheet%20NZC%20%28English%29.pdf?VersionId=hocigiZiM0.8E5keSgkTZTgSSdJfApGg","file_size":741086},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Fact%20Sheet%20NZC%20%28te%20reo%20M%C4%81ori%29.pdf?VersionId=cW2XvBf4TAZQ7Brh.SbbNBwVUKw2EFql","file_size":737961},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Fact%20Sheet%20M%C4%81tauranga%20Maori%20subjects%20NZC%20%28English%29.pdf?VersionId=914Ry.c_dBZFFGSu8IEDV8IXobgerxRN","file_size":684272},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Fact%20Sheet%20M%C4%81tauranga%20Maori%20subjects%20NZC%20%28te%20reo%20M%C4%81ori%29.pdf?VersionId=4OCUGjd1MFTBRcRwJJ44wa1ZCgbKCgcI","file_size":682901},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Fact%20Sheet%20TMoA%20%28te%20reo%20M%C4%81ori%29.pdf?VersionId=1b32_VMisXGw5z1B4d0DrywCcekKTrQR","file_size":713200},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Fact%20Sheet%20TMoA%20%28English%29.pdf?VersionId=uWpaClQgraSzQ4OgqOtdbh3vmh0kGNZ8","file_size":713551}]

Documents Count: 6

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Fact Sheet - Changes to
 • Whakaahua: subjects offered in The New Zealand Curriculum (English)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28English%29.pdf?VersionId=hocigiZiM0.8E5keSgkTZTgSSdJfApGg
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 724KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Fact Sheet - Changes to
 • Whakaahua: subjects offered in The NZC (te reo Māori)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28te%20reo%20M%C4%81ori%29.pdf?VersionId=cW2XvBf4TAZQ7Brh.SbbNBwVUKw2EFql
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 721KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Fact Sheet - Changes to
 • Whakaahua: mātauranga Māori subjects offered in The NZC (English)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20M%C4%81tauranga%20Maori%20subjects%20NZC%20%28English%29.pdf?VersionId=914Ry.c_dBZFFGSu8IEDV8IXobgerxRN
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 668KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Fact Sheet - Changes to
 • Whakaahua: mātauranga Māori subjects offered in The NZC (te reo Māori)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20M%C4%81tauranga%20Maori%20subjects%20NZC%20%28te%20reo%20M%C4%81ori%29.pdf?VersionId=4OCUGjd1MFTBRcRwJJ44wa1ZCgbKCgcI
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 667KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Fact Sheet - Changes to
 • Whakaahua: subjects offered in Te Marautanga o Aotearoa (te reo Māori)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20TMoA%20%28te%20reo%20M%C4%81ori%29.pdf?VersionId=1b32_VMisXGw5z1B4d0DrywCcekKTrQR
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 696KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Fact Sheet - Changes to
 • Whakaahua: subjects offered in Te Marautanga o Aotearoa (English)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20TMoA%20%28English%29.pdf?VersionId=uWpaClQgraSzQ4OgqOtdbh3vmh0kGNZ8
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 697KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Fact Sheet - Changes to
 • Whakaahua: subjects offered in The New Zealand Curriculum (English)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28English%29.pdf?VersionId=hocigiZiM0.8E5keSgkTZTgSSdJfApGg
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 724KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Fact Sheet - Changes to
 • Whakaahua: subjects offered in The NZC (te reo Māori)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28te%20reo%20M%C4%81ori%29.pdf?VersionId=cW2XvBf4TAZQ7Brh.SbbNBwVUKw2EFql
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 721KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Fact Sheet - Changes to
 • Whakaahua: mātauranga Māori subjects offered in The NZC (English)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20M%C4%81tauranga%20Maori%20subjects%20NZC%20%28English%29.pdf?VersionId=914Ry.c_dBZFFGSu8IEDV8IXobgerxRN
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 668KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Fact Sheet - Changes to
 • Whakaahua: mātauranga Māori subjects offered in The NZC (te reo Māori)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20M%C4%81tauranga%20Maori%20subjects%20NZC%20%28te%20reo%20M%C4%81ori%29.pdf?VersionId=4OCUGjd1MFTBRcRwJJ44wa1ZCgbKCgcI
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 667KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Fact Sheet - Changes to
 • Whakaahua: subjects offered in Te Marautanga o Aotearoa (te reo Māori)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20TMoA%20%28te%20reo%20M%C4%81ori%29.pdf?VersionId=1b32_VMisXGw5z1B4d0DrywCcekKTrQR
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 696KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Fact Sheet - Changes to
 • Whakaahua: subjects offered in Te Marautanga o Aotearoa (English)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20TMoA%20%28English%29.pdf?VersionId=uWpaClQgraSzQ4OgqOtdbh3vmh0kGNZ8
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 697KB

He pātai ka auau te ara ake:

He pātai ka auau te ara ake:

[ Multiple File Download ]

Document List: [{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Frequently%20Asked%20Questions%20%28English%29.pdf?VersionId=5hNXoHZDjZToFssSfQhVCjmZyamncX1_","file_size":215070},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Frequently%20Asked%20Questions%20%28te%20reo%20Maori%29.pdf?VersionId=ePHOOcREykBsCJgaduOmcfVfnY.kJRQd","file_size":151090}]

Documents Count: 2

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: He pātai ka auau te ara ake
 • Whakaahua: (English)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Frequently%20Asked%20Questions%20%28English%29.pdf?VersionId=5hNXoHZDjZToFssSfQhVCjmZyamncX1_
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 210KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: He pātai ka auau te ara ake
 • Whakaahua: (te reo Māori)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Frequently%20Asked%20Questions%20%28te%20reo%20Maori%29.pdf?VersionId=ePHOOcREykBsCJgaduOmcfVfnY.kJRQd
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 148KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: He pātai ka auau te ara ake
 • Whakaahua: (English)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Frequently%20Asked%20Questions%20%28English%29.pdf?VersionId=5hNXoHZDjZToFssSfQhVCjmZyamncX1_
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 210KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: He pātai ka auau te ara ake
 • Whakaahua: (te reo Māori)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Frequently%20Asked%20Questions%20%28te%20reo%20Maori%29.pdf?VersionId=ePHOOcREykBsCJgaduOmcfVfnY.kJRQd
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 148KB

Mō ngā pārongo ki tēnā, ki tēnā marohi marau:

Mō ngā pārongo ki tēnā, ki tēnā marohi marau:

[ Multiple File Download ]

Document List: [{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Discussion%20Doc%20NZC.pdf?VersionId=RXmlwvuEYKOQKei58hfzVuRUAQ_A79D6","file_size":1410670},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Discussion%20Doc%20M%C4%81tauranga%20Maori%20Subjects%20NZC%20%28English%29.pdf?VersionId=Zu0BLqrGxuctF4rZKOBR5xPEge9OPmOS","file_size":862192},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Discussion%20Doc%20M%C4%81tauranga%20Maori%20Subjects%20NZC%20%28te%20reo%20M%C4%81ori%29.pdf?VersionId=WSIccXcwewHq8mciJbvex61zS8DgBWpQ","file_size":861617},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Discussion%20Doc%20TMoA%20%28te%20reo%20M%C4%81ori%29_0.pdf?VersionId=1sDje6EwkKtKBwhEjV_5kAqDP2aFXj8X","file_size":985869}]

Documents Count: 4

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Discussion Document
 • Whakaahua: New Zealand Curriculum
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Discussion%20Doc%20NZC.pdf?VersionId=RXmlwvuEYKOQKei58hfzVuRUAQ_A79D6
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 1MB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Discussion Document
 • Whakaahua: New mātauranga Māori subjects in the NZC (English)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Discussion%20Doc%20M%C4%81tauranga%20Maori%20Subjects%20NZC%20%28English%29.pdf?VersionId=Zu0BLqrGxuctF4rZKOBR5xPEge9OPmOS
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 842KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Discussion Document
 • Whakaahua: New mātauranga Māori subjects in the NZC (te reo Māori)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Discussion%20Doc%20M%C4%81tauranga%20Maori%20Subjects%20NZC%20%28te%20reo%20M%C4%81ori%29.pdf?VersionId=WSIccXcwewHq8mciJbvex61zS8DgBWpQ
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 841KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Discussion Document
 • Whakaahua: Te Marautanga o Aotearoa (te reo Māori)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Discussion%20Doc%20TMoA%20%28te%20reo%20M%C4%81ori%29_0.pdf?VersionId=1sDje6EwkKtKBwhEjV_5kAqDP2aFXj8X
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 963KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Discussion Document
 • Whakaahua: New Zealand Curriculum
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Discussion%20Doc%20NZC.pdf?VersionId=RXmlwvuEYKOQKei58hfzVuRUAQ_A79D6
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 1MB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Discussion Document
 • Whakaahua: New mātauranga Māori subjects in the NZC (English)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Discussion%20Doc%20M%C4%81tauranga%20Maori%20Subjects%20NZC%20%28English%29.pdf?VersionId=Zu0BLqrGxuctF4rZKOBR5xPEge9OPmOS
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 842KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Discussion Document
 • Whakaahua: New mātauranga Māori subjects in the NZC (te reo Māori)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Discussion%20Doc%20M%C4%81tauranga%20Maori%20Subjects%20NZC%20%28te%20reo%20M%C4%81ori%29.pdf?VersionId=WSIccXcwewHq8mciJbvex61zS8DgBWpQ
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 841KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Discussion Document
 • Whakaahua: Te Marautanga o Aotearoa (te reo Māori)
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Discussion%20Doc%20TMoA%20%28te%20reo%20M%C4%81ori%29_0.pdf?VersionId=1sDje6EwkKtKBwhEjV_5kAqDP2aFXj8X
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 963KB

Hei ārahi i ngā matapaki i tō kura, tēnā whakamahia te rauemi nei:

Hei ārahi i ngā matapaki i tō kura, tēnā whakamahia te rauemi nei:

[ Multiple File Download ]

Document List: [{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Workshop%20guide%20for%20schools%20and%20kura_0.pdf?VersionId=ZRdWa8XU7_gHHdArvyTsuAxDhQIs_0NI","file_size":463019}]

Documents Count: 1

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Workshop Facilitation Guide
 • Whakaahua: To guide discussion
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Workshop%20guide%20for%20schools%20and%20kura_0.pdf?VersionId=ZRdWa8XU7_gHHdArvyTsuAxDhQIs_0NI
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 452KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Workshop Facilitation Guide
 • Whakaahua: To guide discussion
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Workshop%20guide%20for%20schools%20and%20kura_0.pdf?VersionId=ZRdWa8XU7_gHHdArvyTsuAxDhQIs_0NI
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 452KB

Mō tētahi tātaritanga hōhonu:

Mō tētahi tātaritanga hōhonu:

[ Multiple File Download ]

Document List: [{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Technical%20Report%20NZC.pdf?VersionId=k5P2NVtj3Tr_R.xPawt2PnmlEP4LaGfb","file_size":1372061},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Technical%20Report%20TMoA.pdf?VersionId=LwGOzuEvTBxQxRRqHfs23U_K5hyvBfPZ","file_size":1826440}]

Documents Count: 2

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: New Zealand Curriculum
 • Whakaahua: Technical Report
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Technical%20Report%20NZC.pdf?VersionId=k5P2NVtj3Tr_R.xPawt2PnmlEP4LaGfb
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 1MB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Te Marautanga o Aotearoa
 • Whakaahua: Technical Report
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Technical%20Report%20TMoA.pdf?VersionId=LwGOzuEvTBxQxRRqHfs23U_K5hyvBfPZ
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 2MB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: New Zealand Curriculum
 • Whakaahua: Technical Report
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Technical%20Report%20NZC.pdf?VersionId=k5P2NVtj3Tr_R.xPawt2PnmlEP4LaGfb
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 1MB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Te Marautanga o Aotearoa
 • Whakaahua: Technical Report
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Technical%20Report%20TMoA.pdf?VersionId=LwGOzuEvTBxQxRRqHfs23U_K5hyvBfPZ
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 2MB

Ngā Pūrongo Mātauranga (He Mea Tuku Wawe):

Ngā Pūrongo Mātauranga (He Mea Tuku Wawe):

[ Multiple File Download ]

Document List: [{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/R%20-%20Education%20Report%20-%20Decisions%20Ahead%20of%20Engaging.pdf?VersionId=A2VKPxeEoXO6pWDCoVKgfLQY3O8Crv9w","file_size":875362},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/R%20-%20Education%20Report%20-%20NCEA%20Change%20Programme%20Paper%20Redacted.pdf?VersionId=0I_pAu7Y3QXsaWcKU5SBtJZr2RubgmxK","file_size":791337}]

Documents Count: 2

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Education Report
 • Whakaahua: Decisions Ahead of Engaging on Provisional Subject Lists
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/R%20-%20Education%20Report%20-%20Decisions%20Ahead%20of%20Engaging.pdf?VersionId=A2VKPxeEoXO6pWDCoVKgfLQY3O8Crv9w
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 855KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Education Report
 • Whakaahua: NCEA Change Programme matters requiring attention
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/R%20-%20Education%20Report%20-%20NCEA%20Change%20Programme%20Paper%20Redacted.pdf?VersionId=0I_pAu7Y3QXsaWcKU5SBtJZr2RubgmxK
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 773KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Education Report
 • Whakaahua: Decisions Ahead of Engaging on Provisional Subject Lists
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/R%20-%20Education%20Report%20-%20Decisions%20Ahead%20of%20Engaging.pdf?VersionId=A2VKPxeEoXO6pWDCoVKgfLQY3O8Crv9w
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 855KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: Education Report
 • Whakaahua: NCEA Change Programme matters requiring attention
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/R%20-%20Education%20Report%20-%20NCEA%20Change%20Programme%20Paper%20Redacted.pdf?VersionId=0I_pAu7Y3QXsaWcKU5SBtJZr2RubgmxK
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 773KB

He puka meka mō te New Zealand Curriculum ki reo kē:

He puka meka mō te New Zealand Curriculum ki reo kē:

[ Multiple File Download ]

Document List: [{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Cook%20Island%20Maori%29.pdf?VersionId=8tFMdWWHxnqA1ouWnG3Iv4AC67pxHLd3","file_size":421876},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Samoan%29_0.pdf?VersionId=apfDVr1yXVeQpqxm2aeDwtcE3PR2NnkB","file_size":736295},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Hindi%29.pdf?VersionId=xnuxXIC38ha6KiL.RRlUlEf6bPNbZ_A0","file_size":440214},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Korean%29.pdf?VersionId=dz.BwicPkEZOARNr46qtPJAr4g.TjT_O","file_size":447342},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Simplified%20Chinese%29.pdf?VersionId=b2KNwsw2HKwrDULeqSNkr9f9rJNA4aQE","file_size":486796},{"file_url":"https:\/\/ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com\/s3fs-public\/2022-02\/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Tongan%29.pdf?VersionId=Q42lnkB8r4XT5HaLh90YRD5zehgBK.re","file_size":744220}]

Documents Count: 6

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: NZC Fact Sheet
 • Whakaahua: Cook Island Maori
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Cook%20Island%20Maori%29.pdf?VersionId=8tFMdWWHxnqA1ouWnG3Iv4AC67pxHLd3
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 412KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: NZC Fact Sheet
 • Whakaahua: Gagana Samoa
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Samoan%29_0.pdf?VersionId=apfDVr1yXVeQpqxm2aeDwtcE3PR2NnkB
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 719KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: NZC Fact Sheet
 • Whakaahua: Hindi
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Hindi%29.pdf?VersionId=xnuxXIC38ha6KiL.RRlUlEf6bPNbZ_A0
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 430KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: NZC Fact Sheet
 • Whakaahua: Korean
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Korean%29.pdf?VersionId=dz.BwicPkEZOARNr46qtPJAr4g.TjT_O
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 437KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: NZC Fact Sheet
 • Whakaahua: Simplified Chinese
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Simplified%20Chinese%29.pdf?VersionId=b2KNwsw2HKwrDULeqSNkr9f9rJNA4aQE
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 475KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: NZC Fact Sheet
 • Whakaahua: Tongan
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Tongan%29.pdf?VersionId=Q42lnkB8r4XT5HaLh90YRD5zehgBK.re
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 727KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: NZC Fact Sheet
 • Whakaahua: Cook Island Maori
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Cook%20Island%20Maori%29.pdf?VersionId=8tFMdWWHxnqA1ouWnG3Iv4AC67pxHLd3
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 412KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: NZC Fact Sheet
 • Whakaahua: Gagana Samoa
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Samoan%29_0.pdf?VersionId=apfDVr1yXVeQpqxm2aeDwtcE3PR2NnkB
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 719KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: NZC Fact Sheet
 • Whakaahua: Hindi
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Hindi%29.pdf?VersionId=xnuxXIC38ha6KiL.RRlUlEf6bPNbZ_A0
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 430KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: NZC Fact Sheet
 • Whakaahua: Korean
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Korean%29.pdf?VersionId=dz.BwicPkEZOARNr46qtPJAr4g.TjT_O
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 437KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: NZC Fact Sheet
 • Whakaahua: Simplified Chinese
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Simplified%20Chinese%29.pdf?VersionId=b2KNwsw2HKwrDULeqSNkr9f9rJNA4aQE
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 475KB

[ Rauemi Kōnae ]

 • Taitara: NZC Fact Sheet
 • Whakaahua: Tongan
 • Wāhitau Tukutuku Kōnae: https://ncea-live-3-storagestack-53q-assetstorages3bucket-2o21xte0r81u.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2022-02/Fact%20Sheet%20NZC%20%28Tongan%29.pdf?VersionId=Q42lnkB8r4XT5HaLh90YRD5zehgBK.re
 • Torohanga Kōnae: pdf
 • Rahi o te Kōnae: 727KB